És possible fer un seguiment de l’activitat que l’estudiant fa dins d'una assignatura de l’Aula Global. La plataforma incorpora mecanismes de registre d’accions que permeten extreure dades de seguiment, com ara si l'estudiant ha accedit a l’Aula, si ha penjat tasques, si ha enviat missatges als fòrums, si ha completat una activitat, etc.
Tot seguit, descrivim les seccions més importants i rellevants per fer un seguiment dels estudiants directament des de l’Aula Global.