Metodologia amb què el docent realitza sessions expositives, explicatives i/o demostratives de contingut.

Com funciona?

És el sistema més tradicional de docencia. Aquest es basa en la figura del docent com a transmissor de coneixements. El mètode expositiu es pot aplicar a classes presencials o classes en línia, ja siguin sincrones (videoconferències) o asincrones (càpsules audiovisuals).

Fases o etapes:

  1. Preparació de la sessió segons els objectius d’aprenentatge per part del docent.
  2. Desenvolupament de la sessió
  3. Avaluació dels coneixements adquirits per part dels estudiants

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques (si es fan petites càpsules de lliçó magistral), Classes teòriques, Seminaris/Tallers, Tutories (quan el docent fa una breu explicació sobre allò que l'estudiant no ha entès)

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre