Metodologia amb què el docent realitza sessions expositives, explicatives i/o demostratives de contingut.

Com funciona?

És el sistema més tradicional de docència. Es basa en la figura del docent com a transmissor de coneixements. El mètode expositiu es pot aplicar a classes presencials o a classes en línia, ja siguin síncrones (videoconferències) o asíncrones (càpsules audiovisuals).

Fases o etapes:

  1. Preparació de la sessió segons els objectius d’aprenentatge del docent.
  2. Desenvolupament de la sessió
  3. Avaluació dels coneixements adquirits per part dels estudiants

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques (si es fan petites càpsules de lliçó magistral), Classes teòriques, Seminaris/Tallers, Tutories (quan el docent fa una breu explicació sobre allò que l'estudiant no ha entès)

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre