És el sistema més tradicional de docència. Es basa en la figura del docent com a transmissor de coneixements. És d'utilitat per a l'organització del coneixement, l'explicació de conceptes i teories i per oferir síntesi d'idees als estudiants. El mètode expositiu es pot aplicar a classes presencials o a classes en línia, ja siguin síncrones (videoconferències) o asíncrones (càpsules audiovisuals).

Com funciona?

És el sistema més tradicional de docència. Es basa en la figura del docent com a transmissor de coneixements. El mètode expositiu es pot aplicar a classes presencials o a classes en línia, ja siguin síncrones (videoconferències) o asíncrones (càpsules audiovisuals).

Fases o etapes:

  1. Preparació de la sessió segons els objectius d'aprenentatge del docent, sent recomanable dividir la lliçó en parts buscant despertar l'interès dels estudiants
  2. Desenvolupament de la sessió
  3. Abans de finalitzar la sessió, avaluar els coneixements adquirits per part dels estudiants amb la finalitat d'adaptar la propera classe prenent en consideració les respostes dels estudiants

Recursos

Eines

Carpeta

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Llibre

Lliçó

Mahara

Nearpod

Pàgina

Paquet Scorm

Pujar un vídeo

Taller

Tasca

URL

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques (si es fan petites càpsules de lliçó magistral), Classes teòriques, Seminaris/Tallers, Tutories (quan el docent fa una breu explicació sobre allò que l'estudiant no ha entès)

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre