setembre de 2021
Direcció de la Universitat Pompeu Fabra

abril de 2021
​Vicerectorat de Projectes per a la Docència

24/07/2020
​Vicerectorat de Projectes per a la Docència

maig de 2020
​Vicerectorat de Projectes per a la Docència

02/04/2020
​Vicerectorat de Projectes per a la Docència