Eines Eines

Torna a la pàgina principal

El mòdul de carpeta permet al professorat mostrar un nombre de fitxers relacionats dins d’una sola carpeta, cosa que redueix el desplaçament per la pàgina del curs.

Activitats formatives:
  • Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge,
Sistemes d'avaluació:
  • Cap