Fòrum avançat

El fòrum avançat permet les mateixes opcions que el fòrum així com una sèrie d’extres com: qualificar de manera senzilla, veure detalls de la publicació, destacar les respostes del professor, entre d’altres.

Bones pràctiques i experiències

Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Pràctiques externes, Tutories, Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • Cap