Enquesta

Permet construir enquestes utilitzant diferents tipologies de preguntes, amb la finalitat de recopilar dades dels usuaris.

Activitats formatives:
  • Tutories, Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • Examen
  • Avaluació entre iguals (p2p) o co-avaluació