Wiki

Permet als participants afegir i editar una col·lecció de pàgines web. Un wiki pot ser de col·laboració, on tothom té la possibilitat d’editar; o individual, on cadascú té el seu propi wiki que només ell o ella poden editar. Es manté un historial de les versions anteriors de cada pàgina en el wiki, que enumera les edicions fetes per cada participant.

Bones pràctiques i experiències

  • Daniel Cassany, professor del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, ens explica la seva experiència utilitzant les wikis i els fòrums de l’Aula Global per a la creació de Webs de Redacció Especialitzada com a exercici a classe.
Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Pràctiques externes, Tutories, Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • Avaluació per rúbriques
  • Avaluació entre iguals (p2p) o co-avaluació