Activitat Multimèdia de Kaltura

Permet al professor crear tasques que requereixen que els estudiants carreguin i enviïn vídeos. Posteriorment, pot qualificar les presentacions dels estudiants i afegir-hi comentaris.

Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge cooperatiu, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • e-Portafoli
  • Exposición oral