Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)

La Mar Carrió, professora del departament de Ciències Experimentals i de la Salut, ens parla de l'aprenentatge basat en problemes (ABP).

Subtítols: CA, ES, ENG

Aprenentatge Basat en Recerca (ABR)

L'Oscar Camara, professor del departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, ens parla de la seva experiència amb l'Aprenentatge Basat en Recerca (ABR).

Subtítols: CA, ES, ENG

Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP)

Mònika Jiménez professora del departament de Comunicació, ens parla de la seva experiència en l'Aprenentatge Orientat a Projectes

Subtítols: CA, ES, ENG

Aprenentatge Servei (ApS)

Teresa Monllau professora del departament d'Economia i Empresa, i Mònica Figueras vicerectora per a projectes per al compromís social i la igualtat, ens parlen de la seva experiència amb la metodologia ApS

Subtítols: CA, ES, ENG

Classe inversa

L'Antoni Luna, professor del Departament d'Humanitats, ens parla de la seva experiència impartint flipped classroom.

Subtítols: CA, ES, ENG

Estudi de cas

L´Andrea Noferini, professor del departament de Ciències Polítiques i Socials, ens parla de la seva experiència amb la metodologia estudi de casos.

Subtítols: CA, ES, ENG

Ludificació

La Vanesa Daza, professora del departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, ens parla de la seva experiència amb la ludificació.

Subtítols: CA, ES, ENG

Mètode expositiu

En Josep Capdeferro, professor del departament de Dret, ens parla de la seva experiència amb el mètode expositiu.

Subtítols: CA, ES, ENG

Resolució d'exercicis i problemes

L'Humberto Llavador, professor del departament d'Economia i Empresa, ens parla de la seva experiència amb la resolució d'exercicis i problemes.

Subtítols: CA, ES, ENG

La Sílvia Ruiz, professora del departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, ens parla de la seva experiència amb la resolució d'exercicis i problemes.

Subtítols: CA, ES, ENG