Qui som?

La Xarxa d’Innovació té com a objectiu general impulsar i implementar estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i la coordinació de dues UCA o més, o que transcendeixin la delimitació de les UCA. En aquesta línia, la Xarxa d’Innovació Educativa està constituïda pel vicerector per a projectes d’innovació, els responsables d’innovació de cada UCA i per altres càrrecs acadèmics de la UPF, així com pel personal tècnic del CLIK. Poden participar-hi altres persones externes interessades en la innovació i la recerca educatives, i també en la millora de les propostes pedagògiques de la Universitat.

 

Els responsables d’innovació

Els responsables d’innovació són les persones encarregades dels temes relacionats amb la innovació educativa de cadascuna de les UCA. La seva missió és fomentar la innovació en la docència de manera genèrica a la UPF.

Les funcions dels responsables d’innovació són les de coordinar i liderar els projectes d’innovació educativa dins del Pla Estratègic de la UPF, així com contribuir i encoratjar el PDI de les seves respectives UCA al seu desenvolupament professional en l’àmbit de la docència i a la participació en convocatòries d’innovació docent.