Què és?

Xarxa d'innovació

La Xarxa és el nucli d’innovació i l’espai de coordinació que integra les persones amb més coneixement, experiència i recerca duta a terme en l’àmbit de la innovació docent a la UPF. 

Les funcions de la Xarxa d’Innovació són les de generar un espai per a la discussió de les tendències i les necessitats de l’educació superior i esdevenir un motor constant de transformació i de renovació educativa a la Universitat.