Context

Amb la multiplicació dels recursos informacionals la Universitat ha deixat de ser l’epicentre del coneixement. El seu paper continua sent el de generador d’aprenentatge i recerca però cada cop més la indústria i les institucions públiques complementen aquest rol. D’altra banda, la transferència científica ha deixat de ser unidireccional —de la universitat a les empreses— i actualment són ambdues institucions les que nodreixen la societat de coneixement i es beneficien de manera simbiòtica. 

Entre els múltiples beneficis que es deriven de la relació universitat-empresa, citem els següents:

  • Els estudiants obtenen una visió del món laboral més real i pràctica, així com contactes professionals.
  • Els professors aprenen dels experts empresarials, especialment pel que fa a tecnologia corporativa i aplicacions comercials.
  • Les empreses tenen l’oportunitat de participar en investigacions universitàries i de descobrir estudiants amb talent que poden incorporar als seus equips.
En aquesta línia, diverses universitats de relleu han començat a treballar amb el que s’anomena “comunitats de coneixement”, és a dir, clústers integrats per empreses, ONG, institucions cíviques, etc., que plantegen reptes reals amb l’objectiu de trobar una solució conjunta amb els estudiants. 
Referents

Una opció per acostar la realitat laboral als estudiants és obrir les aules a les empreses per tal que hi imparteixin seminaris i tallers, establir convenis de recerca bilaterals o organitzar visites a empreses. Són exemples de coubicació científicoempresarial la Universitat de San Diego a Califòrnia, que treballa amb l’empresa biomèdica Pfizer i la Universitat Boulder de Colorado, que cedeix els seus laboratoris a l’empresa Mosaic Biosciences.

Objectiu EDvolució

Coordinar l'activitat educativa amb agents industrials i empresarials de l'entorn més proper. Aquest treball en xarxa ha de servir perquè els estudiants afrontin des de ben aviat les necessitats reals del mercat laboral i perquè surtin de la universitat amb una xarxa sòlida de contactes professionals.

Línies de treball
  • Crear un clúster d’agents que s’estructurin al voltant de les unitats de coordinació acadèmiques.
  • Derivar reptes i projectes des de la universitat cap a la societat i de la societat cap a la universitat. 
  • Fomentar la participació directa dels agents del clúster en l’aprenentatge de l’estudiant: des de la impartició d’assignatures concretes fins a la realització dels treballs de fi de grau.