Transversalitat educativa

Amb l’objectiu d’afavorir un coneixement multidisciplinari, on les diferents branques del saber permeten trobar solucions a diversos contextos des d’enfocaments superposats i complementaris, EDvolució promou dinàmiques de treball transversal. Aquesta transversalitat s’estén tant a les activitats pròpies dels programes formatius que cursa l’alumnat com a aquelles que fomenten l’aprenentatge fora d’aquests contextos; però, igualment, es concep com una metodologia de col·laboració entre el professorat i amb la participació d’altres agents interns o externs a la Universitat. EDvolució vol generar una cultura de participació on les diferents àrees del coneixement i les persones que les impulsen puguin cooperar orgànicament per tractar reptes globals i agregar valor a la generació polièdrica del coneixement i a les seves diferents maneres d’aprenentatge.

L’estímul a aquesta transversalitat es fonamenta en diverses iniciatives que afecten tota la comunitat universitària. Des d’activitats molt concretes que se centren en objectius d’aprenentatge de l’alumnat –com la formació transversal de lliure elecció, els mínors o el Grau Obert, fins a dinàmiques pensades per generar una coparticipació natural entre el professorat de diferents disciplines i altres persones o institucions involucrades –com els  projectes conjunts d’innovació docent, les convocatòries internes i externes de recerca, els programes acadèmics i extraacadèmics compartits o les iniciatives socials i empresarials integrades en el si de la Universitat, entre altres.

EDvolució vol correspondre així al context social i industrial actual, on la ciència i el coneixement avancen a través d’anàlisis i d’actuacions multifactorials, i de perfils diversos, però complementaris. Per això desenvolupa també espais i ocasions per a la trobada creuada entre diferents especialitats, metodologies, equipaments i maneres de treballar.