Passaport UPF

passaport UPF

La proposta del Passaport UPF dins del Marc Educatiu Comú d’EDvolució és un instrument diferenciador del conjunt d’estudiants de la Universitat a través del qual podran mostrar les habilitats, les competències i els coneixements adquirits al llarg dels seus estudis en el marc de les múltiples activitats formatives que ofereix la UPF.

El Passaport UPF persegueix els objectius següents:

  • Reforçar el procés d’aprenentatge dels estudiants de grau de la UPF amb una oferta singular innovadora, engrescadora, capaç de fomentar el pensament crític i amb una clara vocació pràctica.
  • Donar visibilitat a algunes de les competències i habilitats que desenvolupen els estudiants i que, sovint, queden amagades en els mateixos expedients.
  • Superar les rigideses que dificulten l’actualització i el reconeixement dels continguts associats als diferents estudis de grau.
  • Constituir un tret diferenciador de la UPF que ajudi els estudiants en el procés d’incorporació al món professional.
  • Contribuir a la construcció d’una comunitat universitària més oberta, més dinàmica i més compromesa amb la societat que l’envolta.

En definitiva, el Passaport UPF busca obrir noves portes i camins al conjunt dels estudiants, i facilitar-los el seu viatge dins i fora de la Universitat.