Opening UPF / Obrim la UPF

La proposta del programa Opening UPF / Obrim la UPF té per objectiu obrir el major nombre possible de recursos d’aprenentatge produïts per la UPF a un públic més ampli i global, a través de diferents formats i vies d’accés múltiples, amb el doble convenciment que la diversificació d’estudiants permet un entorn d’aprenentatge col·laboratiu més ric i productiu i que els esforços educatius que fa la Universitat poden beneficiar més directament el conjunt de la societat.

Per tal de fer possible aquest objectiu, la Universitat crearà el segell Open, que serà un certificat de títol propi que s’adaptarà als diferents continguts que entrin dins del programa. D’entrada, es distingeixen tres formats de recursos Open:

  • Assignatures ja existents de grau i de postgrau d’interès general i planificació de l’aprenentatge híbrid que puguin obrir-se a públics més amplis.
  • Assignatures de nova creació i format híbrid o 100% en línia, també d’interès general, i enfocament transversal i interdisciplinari.
  • Recursos i materials d’aprenentatge individuals, especialment de format multimèdia (MMA), que puguin ser d’interès general i que seran de lliure accés sense tenir activitats formatives associades.