Competències comunes UPF

Competències transversals

Un graduat de la UPF ha de compartir un conjunt de competències que el singularitzin i el diferenciïn respecte dels graduats d’altres universitats i que el posicionin a la societat amb un bagatge competencial transversal. EDvolució proposa, doncs, dotar els estudiants de cinc competències comunes que els singularitzin com a graduats UPF:

  1. Competències d’autonomia: ajuden a consolidar les capacitats d’autoconeixement, pensament crític, iniciativa personal i emprenedoria, i adaptació i gestió del canvi en entorns complexos.
  2. Competències de coneixement transdisciplinari i interdisciplinari: permeten desenvolupar les capacitats d'aprenentatge autònom, gestió de projectes i resolució de problemes; treball col·laboratiu, aprenentatge interdisciplinari i transdisciplinari; recerca aplicant el mètode científic, generació i transferència de coneixement.
  3. Competències de compromís ciutadà (amb visió) global: afermen les capacitats de visió global del món, l’adopció d’actituds d’integritat ètica personal i professional, la consolidació d’actituds de compromís amb la justícia social i la sostenibilitat, el desenvolupament de la capacitat d’avaluar les desigualtats per raons de sexe i gènere, per tal de dissenyar solucions, i l’aplicació d’actituds de cultura democràtica.
  4. Competències comunicacionals: asseguren el treball de les capacitats de comprensió crítica lectora, oient i espectadora; l’excel·lència en l’expressió escrita, oral i audiovisual, i la relació plurilingüística, multilingüe i intercultural.
  5. Competències digitals: afavoreixen la integració de les capacitats d’assoliment d’un grau competitiu d’alfabetització digital, el treball col·laboratiu digital i la creació i difusió de continguts digitals.

Llegeix més sobre les competències comunes UPF