Acompanyament

Tutorització i mentories

Per afavorir la personalització de l’aprenentatge i la connexió dels estudiants amb la recerca i el teixit social i industrial, EDvolució proposa un programa intensiu d’acompanyament que compta amb activitats concretes per a dos processos clau: la introducció a la universitat i la sortida a l’entorn professional. Així mateix, al llarg de la formació de l’alumnat, EDvolució proposa introduir diverses figures de tutoria i mentoria que possibiliten l’orientació i el codisseny acurats del recorregut acadèmic de cada estudiant. Els perfils que se suggereixen són:

  1. Tutor o tutora acadèmic: assessora, acompanya i guia en processos d’aprenentatge que tenen a veure amb la construcció del perfil curricular de l’estudiant. Aquestes tutories es vehiculen a través del Passaport, de manera que la tutoria assumeix un paper més proactiu en el disseny del trajecte acadèmic de l’estudiant.
  2. Mentor o mentora júnior: aconsella, motiva i comparteix l’experiència personal. Facilita aquelles informacions i formacions no formals que l’estudiant no sol·licitaria a un altre servei.
  3. Mentor o mentora sènior: ofereix un acompanyament de transició al món professional. Aconsella, motiva i comparteix l’experiència personal; però, sobretot, inspira. Aquesta figura està pensada per a alumni i/o tutors d’empresa, derivats des del Servei d’Orientació Professional.