Què és el projecte EDvolució?

La UPF, fidel al principi fundacional de promoure una docència de qualitat i en permanent evolució i adaptació a les transformacions socials, va decidir el 2017 impulsar un nou i ambiciós projecte de reflexió profunda i contínua sobre el seu model educatiu, amb l’objectiu d’establir les bases d’un nou Marc Educatiu Comú de la Universitat que aglutini tots els seus projectes i iniciatives d’innovació docent.

Durant els anys 2018 i 2019, el que anomenem fase 1, el projecte EDvolució va treballar diferents accions dirigides al professorat, el PAS i els estudiants, així com a alumnes de secundària, per identificar les fortaleses i les febleses de l’actual model educatiu, les necessitats d’adaptació al futur i de canvi, i els principis generals bàsics que haurien de configurar una nova mirada sobre els programes educatius de la Universitat. La síntesi d’aquests dos anys de feina es pot trobar en el Document de reflexió de la fase I del projecte EDvolució.

L’any 2021, i després de la interrupció que ha suposat la pandèmia, el projecte EDvolució entra en la seva fase 2, en la qual cadascun dels vuit departaments de la UPF elaboraran el seu propi marc educatiu, adaptat a les necessitats dels estudiants dels seus programes de grau i de postgrau. A partir de gener del 2022, es preveu iniciar la fase 3 i última del projecte, en la qual es redactarà i es publicarà el document general explicatiu del Marc Educatiu d’EDvolució i s’iniciarà la seva implementació de manera general.