Marc Educatiu Comú de la UPF

El Marc Educatiu Comú de la UPF adoptat pel projecte EDvolució es caracteritza per posar l’aprenentatge de l’estudiant al centre del disseny dels programes de grau i de postgrau i de les seves activitats formatives, i per la seva flexibilitat interna que, més que fixar uns elements o principis essencials, aspira a generar un context d’eliminació de rigideses, de combinació de perspectives i d’enfocaments que s’adaptin a cada necessitat i de permanent reflexió sobre necessitats de canvi i evolució dels diferents models educatius existents.

El Marc Educatiu Comú d’EDvolució està pensat des de la versatilitat i la diversitat de situacions i necessitats de cada estudiant, des de la transdisciplinarietat i la interdisciplinarietat de l’aprenentatge individual, col·lectiu i col·laboratiu; des de la flexibilitat i l’obertura dels programes; des de la cooperació entre societat, empresa i universitat; des d’una visió global del món i de les nostres societats, així com dels problemes complexos d’escala planetària que aquestes afronten; des de la generació del coneixement, i des de la integració de la docència i la recerca. Es tracta d’un Marc que ofereix a l’estudiant una visió àmplia i versàtil per enfrontar-se a les professions del futur de manera autònoma i proactiva, i que ofereix a la societat professionals altament qualificats, tant en l’àmbit teòric com en el pràctic, amb una alta competència tecnològica i una excel·lent capacitat comunicativa.

Aquest Marc Educatiu Comú s’estructura al voltant de sis eixos temàtics clau