Projecte

EDvolució, el nou model educatiu de la UPF EDvolució, el nou model educatiu de la UPF

La societat evoluciona; la universitat, també. Per respondre als nous reptes del coneixement i l’aprenentatge, la Universitat Pompeu Fabra està treballant en la definició d’un model educatiu propi, que expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució d’ensenyament i s’adeqüi a les necessitats dels professionals, les empreses i els agents socials del futur.

L’any 1999, amb la creació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), va tenir lloc la darrera de les grans reformes universitàries. En aquell moment, la Universitat Pompeu Fabra va adaptar el seu model educatiu als requisits d’aquesta reforma, i l’ha fet evolucionar en conseqüència al llarg d’aquests anys. Des d’aleshores, però, s’han produït nombrosos canvis socials i culturals al voltant dels processos d’ensenyament/aprenentatge. És per això que la UPF ha decidit portar a terme, durant l’any 2018, una reflexió profunda sobre l’evolució del seu propi model educatiu.

D’aquí en neix EDvolució, el projecte de redisseny del model educatiu de la UPF.

EDvolució és un model pensat des de la flexibilitat i la versatilitat de l’estudiant; des de la transdisciplinarietat de l’aprenentatge; des de la integració del treball col·laboratiu entre societat, empresa i universitat; des de la generació del coneixement; des de la integració de la docència i la recerca. Un model que ofereix a l’estudiant una visió global per enfrontar-se a les professions del futur de manera autònoma i proactiva. Un model que ofereix a la societat professionals altament qualificats, tant en l’àmbit teòric com en el pràctic, amb una alta competència tecnològica i una excel·lent capacitat comunicativa.

Suma't a l'educació del futur, EDvoluciona amb la UPF!

Com s’estructura?

EDvolució s’estructura al voltant de sis temes clau i els seus corresponents subtemes:

  1. Identitat UPF 
  2. Rol del professorat
  3. Acompanyament a l'estudiant
  4. Arquitectura d’aprenentatge
  5. Espais i recursos
  6. Formats educatius

EDvolució està liderat pel Vicerectorat per a la direcció de projectes d'innovació i el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) i compta amb l'assessorament d'un equip de consultors externs. Hi participa també un equip interdisciplinari integrat per representants de les unitats de coordinació acadèmica, professors, personal d'administració i serveis de la Universitat, i estudiants.