Context

En els darrers anys, la UPF ha fet un esforç per fer créixer el seu campus virtual, l'Aula Global, a fi de desenvolupar eines i recursos per completar la formació presencial. D'altra banda, diverses universitats de tradició presencial han introduït models de semipresencialitat per optimitzar l'experiència d'aprenentatge de l'estudiant. Aquests avantatges ofereixen la possibilitat d’internacionalitzar assignatures, impulsar dobles graus i associar la universitat a altres programes formatius.

Referents

Un exemple interessant de presencialitat revisada és el de la Universitat Central de Florida, una de les primeres universitats que va optar per combinar les modalitats presencial, semipresencial i en línia en tots els seus estudis. El Blended Learning Toolkit és un espai que recull dades, articles, recursos i recerca sobre com introduir la semipresencialitat a la universitat de manera efectiva.

Objectiu EDvolució

Reflexionar sobre la presencialitat en els estudis de la UPF i reconsiderar la quantitat d'hores magistrals en la docència. 

Línies de treball
  • Regulació del nombre d'hores que l'estudiant passa l'aula.
  • Definició del formats de classe presencial (classes magistrals, seminaris, tallers i pràctiques).
  • Disseny instruccional de l'aprenentatge no presencial des del punt de vista instrumental (introducció de MOOC i cursos en línia en els graus, enriquiment de les plataformes LMS, utilització de wikis col·laboratives, debats a fòrums, videoblogs, etc.).
  • Disseny instruccional de l'aprenentatge no presencial des del punt de vista metodològic (flipped learning).
  • Reconceptualització de l'arquitectura d'aules, espais i equipaments.
  • Reconeixement dels aprenentatges no formals (talent hubs, laboratoris de cocreació, etc.).
  • Redefinició del rol professor-alumne.
  • Replantejament dels models d'avaluació.