Context

La UPF s'esforça, des de fa anys, per implementar metodologies pedagògiques emergents:

  • Flipped classroom: metodologia docent amb què l'alumne estudia a casa abans de la classe i aprofita l'experiència a l'aula per consolidar els coneixements apresos mitjançant dinàmiques i casos pràctics guiats pel docent. S'inverteix, així, el model anterior en què el professor explicava la teoria a classe i els exercicis pràctics es feien a casa sense ajuda. 
  • Aprenentatge basat en problemes (ABP): metodologia d'aprenentatge amb què el docent planteja un problema real als estudiants i els ajuda a investigar-ne la resposta deixant que siguin ells mateixos els que trobin la solució.
  • Aprenentatge orientat a projectes (ABP): mètode de treball amb què l'estudiant es fa responsable del seu propi aprenentatge investigant i solucionant una hipòtesi plantejada pel docent.
  • Aprenentatge basat en recerca (ABR): metodologia pedagògica amb què el docent incorpora els últims resultats i avenços d'una determinada investigació als continguts de l'assignatura.
  • Ludificació (gamification): utilització dels mecanismes propis dels jocs per fomentar la motivació de l’alumnat.
  • Estudi de casos: metodologia amb què el docent presenta a classe un cas real d'una institució i els estudiants han de resoldre'l per ells mateixos abans de descobrir-ne la solució.
  • Aprenentatge-servei (ApS): mètode amb què els estudiants assoleixen les competències de l'assignatura desenvolupant un projecte de responsabilitat cívica dins d'un servei real de la societat, ja sigui una institució o una empresa.
Referents

Les universitats internacionals fa temps que incorporen algunes d'aquestes metodologies als seus currículums. Als Països Baixos, per exemple, metodologies com el project-based learning (Universitat de Groningen) o el problem-based learning (Universitat de Maastricht) s’han convertit en la política educativa de la institució. Altres modalitats d’aprenentatge, com el professional and practice-based learning o l’interprofessional and simulation-based learning (Universitat de Griffith) també s’integren progressivament dins dels plans docents dels graus. La Universitat de Washington és pionera en flipped learning i publica periòdicament informació, guies, casos d'èxit, articles i exemples relacionats amb la classe invertida.

Objectiu EDvolució

Adaptar la docència als nostres temps incorporant metodologies d’aprenentatge innovadores que permetin a l’estudiant assolir un aprenentatge actiu i significatiu. 

Línies de treball
  • Introducció a la UPF de les últimes tendències educatives.
  • Disseny d'un programa de formació al professorat, així com una redefinició dels espais i la presencialitat de les assignatures.