El projecte de redisseny del model educatiu de la UPF va començar el curs 2017-2018 i segueix gestant-se a dia d'avui. En aquest, hi participen dos agents clau sense els quals no es pot concebre una revolució educativa: l’escola i la universitat.

 

EDvolució a la UPF

A la Universitat, el projecte EDvolució s'ha conceptualitzat a través de sessions de treball, trobades formals en què PDI (Personal de Docència i Investigació), estudiants i PAS (Personal de l’Administració i Serveis) han compartit reflexions crítiques sobre el futur de la Universitat. Guiades per experts pedagogs, aquestes sessions han combinat la reflexió amb dinàmiques pràctiques que han donat lloc a la definició de les deu àrees temàtiques d’EDvolució. El projecte ha comptat, a més, amb una jornada d’innovació educativa, la Jornada EDvolució, en què diversos especialistes en els àmbits assenyalats han aportat la seva visió a les reflexions desenvolupades pels grups de treball. Després de posar en comú l'experiència dels especialistes i el treball elaborat pel personal de la universitat en sessions grupals, la fase 1 d'EDvolució ha de culminar amb la presentació dels resultats a la UPF.

 

EDvolució a les escoles

El projecte EDvolució ha tingut molt en compte la visió dels futurs estudiants universitaris, i per això ha escoltat les veus dels estudiants d'escoles de secundària de tot Catalunya. En una primera fase, EDvolució ha comptat amb la participació de les escoles Costa i Llobera, Salvat-Papasseit i Virolai, de Barcelona, que han participat en una prova pilot. Des d'aquestes escoles s'ha posat en marxa la Thinkató UPF, una iniciativa que recull idees audiovisuals sobre com ha de ser el sistema educatiu de les properes dècades. La Thinkató de la UPF s'estructura en dues fases: un videoconcurs i una thinkató. Els guanyadors del videoconcurs participaran en la Thinkató d’EDvolució, un esdeveniment cronometrat en què estudiants de diversos centres educatius catalans buscaran respostes als reptes de la universitat del futur. En finalitzar aquesta activitat s’escolliran les propostes que més encaixin amb el nou model educatiu de la UPF i seran presentades a la UPF davant de l’equip de treball d’EDvolució.

 

Com evolucionarà EDvolució?

A partir de les conclusions dels grups de treball de la UPF i la reflexió de les escoles, s’elaborarà un informe que contingui les bases generals d’EDvolució, el nou model educatiu de la UPF. A partir del mes de novembre del 2018, i d’acord amb els principis de l’informe resultant, cada una de les unitats de coordinació acadèmica de la UPF integrarà les propostes del model i derivarà accions per executar-les. Es preveu que el curs 2019-2020 es comencin a aplicar els primers elements distintius d’aquest model educatiu.