Context

Una de les preocupacions de la UPF és que les competències amb què els estudiants finalitzen la secundària tinguin correspondència amb allò que aprendran a la universitat. Aquesta correspondència s’avalua durant els primers mesos d’accés a la universitat: si té èxit, l’estudiant multiplica la seva capacitat d’aprenentatge; en cas contrari, pot fins i tot abandonar els estudis. Per tal d’evitar el risc d’abandonament i assegurar l'èxit de la transició secundària-universitat, la UPF aposta per acompanyar l’estudiant no només durant el període d'incorporació a la universitat (landing), sinó també al llarg de tot el grau. Aquest acompanyament ha de culminar amb un programa de sortida (takeoff) que prepari a l'estudiant per incorporar-se al mercat laboral.

Referents

Un exemple d'iniciativa d’èxit en l’acompanyament dels estudiants és l'organització d'un Welcome Weekend (Universitat Estatal de Missouri), un cap de setmana d’activitats en què els estudiants i les seves famílies poden descobrir la universitat abans de començar el curs. També són populars els serveis d'assessorament acadèmic i professional tant per a estudiants, com per a pares. A la Universitat d'Iowa, per exemple, compten amb una oficina d’assessorament acadèmic per ajudar els nous estudiants a identificar els seus punts forts (New Students Academic Advising); a la Universitat d'Utah, amb un centre que assessora acadèmicament els estudiants indecisos (Academic Advising Center) i a la Universitat de Texas disposen de la Parents and Family Orientation Office, una oficina centrada majoritàriament a informar els pares dels estudiants de qüestions acadèmiques.

Objectiu EDvolució

Fer créixer tant el seu programa d’acollida a la universitat (landing), com el de preparació per al mercat laboral (takeoff).

Línies de treball
  • Redisseny del programa de benvinguda a la universitat, el Curs d’Introducció a la Universitat, i el servei d’orientació professional que apropa els estudiants al mercat laboral, el Servei de Carreres Professionals.
  • Organització de sessions informatives preuniversitàries amb un component experiencial.
  • Disseny de serveis específics per millorar l’experiència d’aprenentatge a la universitat.
  • Creació d’espais de networking, d’intercanvi d’idees (talent hubs) i de desenvolupament de projectes professionals.
  • Construcció de punts de trobada empresa-estudiant.