El laboratori és un centre interdisciplinari de la UPF que té per finalitat donar suport a la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I) en Educació, mitjançant l’experimentació sobre l’aprenentatge i l’aplicació dels indicis generats a l’activitat docent de la Universitat.     

 

Els seus principals objectius són:

  • Fomentar la millora permanent de la docència de la UPF mitjançant l’experimentació sobre l’aprenentatge i l’aplicació per la UPF de les proves generades a l’activitat docent del professorat. 
  • Dissenyar activitats d’assessorament i d’innovació adreçades al professorat, l’estudiantat i els centres de la UPF. 
  • Donar suport a les línies estratègiques de la UPF dins del camp de la millora i la innovació de l’activitat docent. 
  • Desenvolupar i/o impulsar projectes d’innovació i recerca educativa al servei de la UPF i, si escau, de l’aliança europea a la qual pertany. 
  • Connectar el personal docent i investigador de la UPF que fan innovació i recerca en matèria multi/interdisciplinària sobre aprenentatge per afavorir les sinergies de treball entre ells. 
  • Col·laborar amb els agents locals en l’àmbit educatiu i les entitats internacionals líders en innovació i recerca en docència i en aprenentatge, per contribuir a l’impacte social de la recerca educativa i a la projecció de l’excel·lència en la docència a la UPF. 
  • Proveir altres instruments de transferència, emprenedoria i innovació social a partir de la recerca en l’aprenentatge.