En el procés de redisseny del model educatiu de la UPF hi participen els agents següents: professors i investigadors, representants de les Unitats de Coordinació Acadèmica, personal administratiu i de serveis, estudiants, el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), i un equip de consultors externs experts en pedagogia i innovació docent.