EDvolució aposta per la incorporació d’espais diversos potenciadors d’aprenentatges, individuals i col·lectius, i de processos d’investigació, creació i experimentació, que siguin flexibles i adaptables.

Tipus d'espais que han d'estar presents a la UPF:

  • Espais de docència, recerca i aprenentatge,
  • Espais de treball col·laboratiu i de formats oberts (com ara zones per fer reunions i trobades),
  • Espais de treball autònom i d’aprenentatge per a grups reduïts, els espais de treball individual (aïllats i de silenci),
  • Espais de socialització (que propicien el diàleg, la conversa i el debat),
  • Espais d’experimentació (que impliquin la utilització –o no– de tecnologies),
  • Espais promotors d’experiències culturals (que poden acollir exposicions pròpies o externes) i
  • Espais de descans.