L’arquitectura de l’aprenentatge fa referència al disseny d’estudis, programes formatius, matèries, assignatures i altres recursos per part de la Universitat, de les Unitats de Coordinació Acadèmica i del professorat, així com a la coresponsabilitat de l’estudiant en la tria d’itineraris o en l’elecció d’assignatures.

La transversalitat és el concepte clau que articula aquest eix i els diversos projectes que se’n desprenen. EDvolució concep l’oferta formativa de la UPF com un repositori tan ampli com sigui possible d’activitats formatives en formats diferents i parcialment combinables entre si. En paral·lel als programes formatius més estables com els graus i els màsters, la UPF s’ha dotat de diferents Programes Transversals que es caracteritzen per adreçar-se a públics diversos (majoritàriament estudiants de grau, però també a antics alumnes o a públic no universitari). Aquesta formació transversal, flexible i adaptada als reptes de futur, té nivells de reconeixement formal diferents, des dels que impliquen l’obtenció d’un títol propi fins als que suposen crèdits que s’incorporen a l’expedient de l’estudiant.