Context

De manera provisional, EDvolució suggereix dotar els estudiants de la UPF de les competències identitàries i comunes següents:

  1. Competències d’autonomia: autoconeixement, pensament crític i creatiu, iniciativa personal i caràcter emprenedor, innovació, adaptació i gestió del canvi en entorns complexos.
  2. Competències de coneixement transdisciplinari: aprenentatge autònom, gestió de projectes i resolució de problemes, treball col·laboratiu, aprenentatge interdisciplinari i transdisciplinari, recerca científica i generació i transferència de coneixement.
  3. Competències de perspectiva de gènere i compromís ciutadà global: capacitat d’avaluació i resolució de les desigualtats, visió global del món, integritat ètica personal i professional, compromís amb la justícia social i la sostenibilitat, cultura democràtica.
  4. Competències comunicacionals: comprensió crítica lectora, oient i espectadora; capacitat d’expressió i argumentació escrita, oral i audiovisual; plurilingüisme i interculturalitat.
  5. Competències digitals: grau competitiu d’alfabetització digital, capacitat de treball col·laboratiu digital, creació i difusió de continguts digitals.
Referents
La Universitat de Sidney distingeix els seus estudiants amb valors com la diversitat, la sostenibilitat o la salut. L'Institut Tecnològic i d'Estudis Superiors de Monterrey va més enllà i, amb el seu model Tec 21, vol dotar els seus estudiants amb quatre components clau: aprenentatge basat en reptes, flexibilitat, professors inspiradors i vivències memorables.
Objectiu EDvolució

Definir un conjunt de competències i de polítiques identitàries que distingeixin els estudiants i els professionals de la Universitat Pompeu Fabra dels de la resta d’institucions d’ensenyament superior.

Línies de treball
  • Dissenyar un marc competencial comú i un d’específic per estudis. 
  • Idear un programa complementari, anomenat Passaport, que ha de facilitar el reconeixement i la visibilització de determinades habilitats dels estudiants, i contribuir a subratllar les singularitats curriculars de cadascun d’ells.
  • Desenvolupar un programa tutoritzat per assolir aquestes competències a mode de projecte acadèmic i professional.