Context

L’interès de les institucions educatives en aquest moment és atreure estudiants altament motivats que escullin els estudis després d’una reflexió madurada. Experiències com el Grau Obert de la UPF, un grau en què l’estudiant cursa assignatures de diferents estudis durant el primer any i escull després el grau que finalment estudiarà, demostren que un accés a la universitat diferent és possible.

Referents

Diverses universitats internacionals han desenvolupat iniciatives que permeten a l’estudiant configurar-se un currículum personalitzat: el College Curriculum de Harvard, l'Orientation Week de la Universitat d'Oxford o els Bespoke Courses de la Universitat de Nova Anglaterra.

Objectiu EDvolució

Decidir quins mecanismes d’accés alternatius o complementaris haurien de coexistir amb el sistema de notes de tall, i si l’accés a la universitat es podria aprofitar perquè els estudiants orientessin el seu aprenentatge i adquirissin competències transversals.

Línies de treball
  • Seleccionar els estudiants basant-nos en talents específics. 
  • Desenvolupar un programa de competències transversals i interdisciplinàries que permeti una tria diferida dels estudis, una certa flexibilitat en el canvi i la personalització dels currículums acadèmics. 
  • Elaborar un programa de continguts introductoris per àmbits o disciplines que permetin experimentar a l’estudiant amb els aprenentatges propis d’un determinat grau.