Aquesta secció conté les eines més significatives del grup.