Disseny d'activitats col·laboratives fent servir PyramidApp

L'objectiu d'aquest taller és explorar les aplicacions d'aprenentatge col·laboratiu. Els participants obtindran experiència pràctica en l'ús de la PyramidApp per crear activitats col·laboratives basades en l’estructura de la Piràmide (també conegut com bola de neu) amb la qual els estudiants desenvoluparan coneixements col·laborant per arribar a un consens comú.

15 de novembre de 2016 de 16:30 a 19:00

Sala: 54.021

Lloc: Roc Boronat, 138 - 08018 Barcelona

  • METRO Linia 1 GLÒRIES
  • TRAM T4 GLÒRIES (Ca l'Aranyó) - T5 i T6 GLÒRIES (La Farinera)
  • BUS H14, B25, B20, 192, 92, 42, 40, 7, 6 

Taller reconegut per la Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament). A més s'entregarà un certificat de participació.

Aquest taller està dirigit a professors que vulguin explorar una aproximació flexible de les Tècniques d'aprenentatge col·laboratiu; especialment l'estructura de la Piràmide o Bola de neu.

Introduirem els principals elements crítics a tenir en compte pel disseny d'activitats d'aprenentatge col·laboratiu i explicarem un conjunt de tècniques de les quals els beneficis educatius han estat investigats àmpliament. Després de les explicacions, aprofundirem en la tècnica Piràmide. Per a això farem servir l'aplicació en línia PyramidApp.

PyramidApp és un enfocament tecnològic escalable que facilita la promulgació d'aquestes activitats pedagògiques. Usant l'eina d'autoria PyramidApp, els professors poden dissenyar activitats que es poden dur a terme en qualsevol context educatiu.

Els estudiants faran servir PyramidApp per accedir a l'activitat i presentar una opció individual (que pot ser una pregunta, comentari, suggeriment, o fins i tot l’enllaç d'un recurs creat) per a una tasca determinada. Els estudiants seran capaços de discutir i negociar conjuntament una opció comuna acordada en grups i avaluar aquestes opcions iterativament seguint l’estructura de bola de neu o piràmide fins arribar entre tota la multitud a un consens global sobre la opció(ns) més interessant. Durant el taller, els professionals es convertiran en els estudiants, promulgant les activitats de la piràmide utilitzant PyramidApp i també convertint-se en dissenyadors amb propostes d'activitats potencials de piràmide posant en pràctica l'ús de l'eina de disseny.

Aquesta aplicació permet aprendre dels companys en el procés de proposar preguntes, discutir i seleccionar la millor opció(ns)! Els professionals poden controlar les activitats de piràmide en curs i veure les opcions guanyadores per tal de discutir més a fons.

Esperem que gaudeixi de la PyramidApp!