Es recomana llegir atentament la següent informació:

Curs de l'estada

 • El programa d'intercanvi (o mobilitat) es pot realitzar a 3r o 4t curs, tot i que des de la Facultat es recomana realitzar-lo a 4t, un cop s'han cursat i superat la majoria d'assignatures obligatòries.
 • En cap cas es podran cursar en la universitat de destinació assignatures equivalents a 1r o 2n curs dels plans d'estudis UPF, a excepció del grau en IBE, alumnes del qual podran cursar assignatures de formació bàsica a destinació.

 

Acreditació de l'idioma: nivell requerit i altres condicions de la universitat de destinació

Aquesta informació depèn de la Oficina de Mobilitat i Acollida i es pot consultar a la web Estudiar fora.

Diverses estades d'intercanvi

Existeix la possibilitat de realitzar un Erasmus i un Erasmus Pràctiques (consecutius, no a la vegada) i un Conveni Bilateral, amb el vistiplau de la Facultat i en funció de la demanda, i segons el que s'especifiqui a les bases anuals de la convocatòria.

 

Atorgament d'una plaça

Es recomana sol·licitar únicament les destinacions que siguin d'interès per tant, no és necessari emplenar les vuit opcions. Així mateix, en cas de no obtenir cap plaça, es pot optar a les places vacants de la reassignació. Per a més informació sobre l'assignació i reassignació de places cal consultar la pàgina web d'Estudiar Fora.

A efectes orientatius, es poden consultar les notes de tall a l'apartat "destinacions" de la web Estudiar fora.

 

Mobilitat de sisè curs de Doble Grau en Dret + ADE / Economia

 • Els estudiants de Doble Grau que vulguin realitzar la mobilitat de sisè curs (en l'àmbit d'Economia i Empresa) cal que tinguin en compte que només podran optar a les places en les que a la columna Observacions de les Destinacions s'indiqui explícitament:
  • "Oberta també als estudiants de doble grau Dret/ADE (per al primer semestre de 6è curs).” 
  • "Oberta també als estudiants de doble grau Dret/ECO (per al primer semestre de 6è curs).”
 • Aquestes places són les úniques a les que consta, en el moment de publicar les places, la possibilitat de poder cursar les assignatures corresponents al primer semestre de sisè curs.
 • Per altra banda, els estudiants que creguin que es pot afegir alguna universitat nova a la seva oferta, poden aportar la informació necessària emplenant el formulari amb les assignatures proposades.
 • Per a informació detallada, consultar la normativa específica.

 

Sessions informatives abans d'obtenir plaça

Calendari orientatiu

Octubre
 • El Servei de Relacions Internacionals publica les convocatòries de mobilitat nacional i internacional
 • S'organitzen sessions informatives generals
Novembre
Desembre
Primera assignació de places
Gener
Segona assignació de places (reassignació)
Febrer
Assignació definitiva de places
Març
Sessió informativa adreçada exclusivament a estudiants de la Facultat amb plaça assignada per al curs vinent