En aquest apartat es mostren les respostes als qüestionaris que l'alumnat de la Facultat han fet en relació a les estades de mobilitat. 

Aspectes a tenir en compte

  • Les respostes es publiquen amb la voluntat que l'alumnat interessat en realitzar mobilitat disposi d'informació sobre les destinacions.
  • La informació publicada correspon a les opinions personals dels estudiants, que no estan ni contrastades ni recolzades per la Facultat.
  • Algunes respostes contenen elements molt subjectius; tot i així es considera que la informació llistada pot ser d'interès tant per a les peticions de plaça com per planificar la futura estada.
Esperem que aquesta informació us sigui d'utilitat. Aprofitem l'ocasió per demanar-vos que, a la finalització de la vostra estada, ajudeu als companys que faran mobilitat en el futur d'alguna d'aquestes maneres:
  • responent l'enquesta
  • enviant fotografies de la vostra estada

A continuació, es relaciona l'històric de respostes als qüestionaris, agrupades per zones geogràfiques. S'inclouen dades des del curs 2013-14 fins al 2019-20.