Grau en Ciències Empresarials - Management 

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 

VERSIÓ PER IMPRIMIR

Durant el grau, l'estudiant ha de cursar un total de 240 crèdits, repartits com segueix:

  • Assignatures bàsiques: 60 crèdits
  • Assignatures obligatòries: 121 crèdits
  • Assignatures optatives (incloses les pràctiques): 53 crèdits
  • Treball fi de grau: 6 crèdits

 Enllaç a les guies docents de les assignatures

Primer Curs

Assignatures de formació bàsica trimestre crèdits
20637 Economia  1-2 9
20638 Organització i Administració d'Empreses I  1-2 9
20639 Matemàtiques  1-2 10
20641 Dret de l’Empresa I 2 6
20664 Dret de l’Empresa II 3 6
Assignatures obligatòries trimestre crèdits
23624 Anàlisi de Dades  1 6
20642 Direcció Comercial I 3 5
20643 Introducció a la Comptabilitat Financera  3 5
20644 Matemàtiques Financeres   3 5

Segon Curs

Assignatures de formació bàsica trimestre crèdits
21847 Estadística  1-2  10
21848 Mètodes Quantitatius per a la Presa de Decisions 2-3 10
Assignatures obligatòries trimestre crèdits
21849 Anàlisi d'Estats Comptables   1 5
21850 Història de l'Empresa  1 5
21851 Recursos Humans I  1 5
21852 Organització i Administració d'Empreses II  2 5
21853 Comptabilitat de Costos I 2 5
21854 Direcció Comercial II  3 5
21855 Direcció Estratègica I  3 5
21856 Economia Financera  3 5

Tercer i Quart Curs

Assignatures obligatòries trimestre crèdits requisits
21857 Direcció Financera I  1 5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
21858 Comptabilitat Financera  1 5  
21859 Investigació de Mercats I  1 5  
21860 Direcció d'Operacions  1 5  
21862 Direcció Estratègica II  2 5  
21863 Comptabilitat de Costos II  2 5 S'ha d'haver aprovat Comptabilitat de Costos I
21864 Règim Fiscal de l'Empresa  2 5  
21861 Recursos Humans II 2 5  
21866 Creació d'Empreses  3 5  
21867 Direcció Financera II  3 5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera. A més, serà d'ajuda haver aprovat Direcció Financera I
21868 Comerç Exterior I   3 5  
21865 Sistemes d'Informació  3 5  

Quart Curs

  crèdits
21973 Treball Fi de Grau     6

Assignatures Optatives 3r. i 4r. Curs del Grau en Ciències Empresarials - Management

IMPORTANT: No totes les assignatures optatives que apareixen al pla d'estudis s'imparteixen cada any. Per saber quines són les optatives que s'impartiran, heu de consultar el document "Oferta d'assignatures optatives", el qual s'actualitza cada curs.

 

 

Perfil formatiu en Organització d’Empresa Crèdits Requisits
20667 Creació d´Empreses Socials 5  
21875 Comerç Exterior II 5 És recomanable haver aprovat Comerç Exterior I
21877 Gestió d’empreses en el sector de l´esport i les activitats d’oci 5  
20673 Gestió de la Innovació i la Tecnologia 5  
21876 Gestió de l´Empresa Familiar 5  
20665 Gestió de Projectes 5  
     
21878 Jocs d’Empresa 5  
20668 Psicologia i Empresa 5  
21869 Política d´Empresa Internacional 5  
21873 Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial 5  
21872 Sociopsicologia de les Organitzacions 5  
21871 Temes Actuals en Política d'Empresa 5  
Perfil formatiu en Economia Financera Crèdits Requisits
21909 Banca i altres Institucions financeres   5  
21910 Direcció Financera III   5 (S'ha d'haver aprovat Economia Financera
A més, serà d'ajuda haver aprovat Direcció Financera I i també Direcció Financera II)
21911 Economia Financera Internacional  5 (S'ha d'haver aprovat Economia Financera)
21904 Estadística Financera   5 (S'ha d'haver aprovat Economia Financera)
21906 Finances Internacionals   5 (S'ha d'haver aprovat Economia Financera)
21912 Inversió  5 (S'ha d'haver aprovat Economia Financera)
25359 Derivats Financers i Gestió del Risc 5 (S'ha d'haver aprovat Economia Financera)
21905 Operacions Financeres Internacionals  5 (S'ha d'haver aprovat Economia Financera)
21913 Temes Actuals en Direcció Financera  5 (S'ha d'haver aprovat Economia Financera) 
21908 Valoració d'Empreses   5 (S'ha d'haver aprovat Economia Financera) 
Perfil formatiu en Investigació Operativa Crèdits Requisits
20672 Gestió de la Cadena de Subministraments 5  
21957 Gestió de la Qualitat 5  
21959 Investigació Operativa 5  
21958 Logística Empresarial 5  
21960 Programació I 5  
21961 Programació II 5  
Perfil formatiu en Història Crèdits Requisits
21962 Economia Europea 5  
21315 Història de l'Empresa Internacional   5  
21321 Història de les Institucions Financeres  5  
21318 Història del Pensament Econòmic 5  
21319 Història del Pensament Empresarial   5  
21317 Història Econòmica Internacional 5  
22720 Història Econòmica d’ Amèrica Llatina 5  
22721 Història Econòmica d’Asia 5  
21320 Present i Futur de la Integració Europea  5  
22723 Temes d' Història Econòmica 5  
Perfil formatiu en Economia i Gestió Pública Crèdits Requisits

23172 Economia Pública Aplicada

A partir del 2022-23: 26466 Sector Públic Espanyol

5 Es recomana haver aprovat Fonaments d'Economia Pública
25885 Emprenedoria i Innovació en el Tercer Sector Social 5  
21879 Fiscalitat Internacional  5  
21880 Fiscalitat Local  5  
23171 Fonaments d' Economia Pública 5  
21885 Gestió de l'Empresa Pública   5  
21890 Gestió d'Empreses de Serveis  5  
21886 Gestió d'Institucions Sanitàries  5  
21884 Sistema Fiscal Espanyol  5  
Perfil formatiu en Màrqueting Crèdits Requisits
21916 Comportament del Consumidor 5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I
21915 Direcció de Producte 5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I i Direcció Comercial II
22722 E-negocis 5  
21914 Investigació de Mercats II 5 És recomanable haver aprovat Investigació de Mercats I  i Direcció Comercial I
20670 Màrqueting de Serveis 5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I i II
20669 Màrqueting Directe i Digital 5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I  i Direcció Comercial II
21918 Política de Preus 5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I  i Direcció Comercial II
21917 Temes Actuals en Direcció Comercial 5  
Perfil formatiu en Macroeconomia Crèdits Requisits
20850 Economia Internacional I   5 S'ha d'haver aprovat: Introducció a la Macroeconomia i Macroeconomia I
21950 Economia internacional II  5 Prèviament s'ha d'haver aprovat Macroeconomia Avançada I
22097 Introducció a la Macroeconomia   6  
22104 Macroeconomia I  5  
22099 Macroeconomia II 5 Prèviament s'ha d'haver aprovat Introducció a la Macroeconomia i Macroeconomia I
22842 Macroeconomia Internacional I 5  
22843 Macroeconomia Internacional II 5 S'ha d'haver aprovat: Introducció a la Macroeconomia i Macroeconomia I
Perfil formatiu en Tècniques Quantitatives Crèdits Requisits
26178 Anàlisi Multivariant de Dades 5 Cal haver aprovat Estadística
21894 Anàlisi Real 5  
26179 Aprenentatge Automàtic i Optimització Aplicats 5  

23630 Computació Estadística Moderna amb R

A partir del 2022-23: 26465 Computació Estadística Moderna

5  
21901 Econometria Aplicada 5 Cal haver aprovat Econometria I, Econometria II i Econometria III
20844 Econometria I   5  
20846 Econometria II  5  
20853 Econometria III 5  
21903 Informàtica 5  
21902 Introducció a l' Economia Matemàtica 5  
22960 Màrqueting Computacional        5  
23631 Preus Dinàmics i Gestió de l' Ingrés 5  
21896 Tècniques de Previsió   5 Cal haver aprovat Econometria I i Econometria II
21897 Temes de Mètodes Quantitatius  5  
22996 Xarxes, Multituds i Mercats 5  
Perfil formatiu en Recursos Humans Crèdits Requisits
25367 Economia de Gènere 5  
20856 Economia Laboral 5  
20671 Temes Actuals de Recursos Humans 5  
Perfil formatiu en Comptabilitat Crèdits Requisits
21919 Auditoria  5  
21920 Comptabilitat de Societats  5  
21924 Comptabilitat Internacional   5  
21922 Comptabilitat Pública  5  
21921 Consolidació d’Estats Comptables 5  
21923 Control de Gestió  5  
21925 Temes Actuals en Comptabilitat Financera  5  
21870 Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió 5  
Perfil formatiu en Microeconomia Crèdits Requisits
20854 Economia de la Informació   5  
21928 Economia del Medi Ambient  5  
21927 Economia Experimental   5  
21929 Economia Regional 5  
21930 Economia Urbana 5  
21940 Innovació i Canvi Tecnològic  5  
22102 Introducció a la Teoria de Jocs 6  
20836 Microeconomia I 5  
20838 Microeconomia II 5  
21939 Negociació  5  
20852 Organització Industrial   5  
21935 Regulació i Política de la Competència  5 Cal haver aprovat Introducció a la Teoria de Jocs
21931 Temes de Microeconomia   5  
21938 Temes d'Economia Aplicada  5  
21932 Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions  5  
Perfil formatiu en Humanitats Crèdits Requisits
23154 Filosofia de la Ciència 5  
23152 Guerra i Violència 5  
23155 Història Moderna i Contemporània d' Amèrica Llatina 5  
23151 Història Moderna i Contemporània dels Països Islàmics 5  
23153 Món Mediterrani 5  
Perfil en Relacions Internacionals Crèdits Requisits
22845 Introducció a les Relacions Internacionals 4  
22844 Relacions Internacionals Contemporànies 6  
Perfil formatiu en Enginyeria Crèdits Requisits
23146 Bases de Dades 4  
23147 Estructura de Dades i Algorismes 4  
23149 Equacions Diferencials 4  
23145 Fonaments de Programació 8  
23148 Lògica Digital i Computadors 6  
23150 Projectes Basats en Programari Lliure 4  
Perfil formatiu en Dret Crèdits Requisits
21313 Contractes  9  
21350 Conflicte de Lleis 4  
21357 Dret Col•lectiu del Treball  4  
22846 Dret del Comerç Internacional 5  
21311 Dret de la Unió Europea  6  
21355 Dret Individual del Treball i Protecció Social  6  
22847 Dret Internacional Econòmic 4  
22272 Dret Internacional Públic 6  
25017 Dret Mercantil 6  
21347 Dret Mercantil: Dret Concursal  4  
21358 Dret Mercantil: Dret de la Competència i Propietat Industrial i intel·lectual 4  
21361 Dret Mercantil: Dret de Societats   6  
21349 Dret Processal Civil Internacional 5  
21356 Dret Tributari   8  
Perfil en Comunicació Crèdits Requisits
23629 Comunicació i Grups d' Influència 4  
23627 Estratègia i Gestió de la Marca 4  
23626 Màrqueting Directe i Promocional 4  
23625 Màrqueting Estratègic i Operatiu 6  
23628 Protocol de les Organitzacions 4  
Pràctiques Crèdits Requisits
22964 Pràctiques I_Internship I 5 És necessari tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits
22965 Pràctiques II_Internship II 5 (És necessari tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits)
22966 Pràctiques III_Internship III 4 (És necessari tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits)