Grau en Economia

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 

VERSIÓ PER IMPRIMIR

Durant el grau l'estudiant ha de cursar un total de 240 crèdits, repartits com segueix:

  • Assignatures bàsiques: 60 crèdits
  • Assignatures obligatòries: 115 crèdits
  • Assignatures optatives (incloses les pràctiques): 59 crèdits
  • Treball de fi de grau: 6 crèdits

Enllaç als Plans docents de les assignatures

Primer Curs
Assignatures de formació bàsica trimestre crèdits
22096 Introducció a la Microeconomia  1 6
20827 Economia de l'Empresa  1-2 9
20825 Anàlisi de Dades  1 6
22097 Introducció a la Macroeconomia  2 6
20829 Introducció al Dret de l'Empresa  2-3 8
Assignatures obligatòries trimestre crèdits
20833 Matemàtiques I   1 5
20834 Matemàtiques II  2 5
20835 Matemàtiques III   3 5
20836 Microeconomia I  3 5
20837 Introducció a la Comptabilitat Financera  3 5
Segon Curs
  trimestre crèdits
Assignatures de formació bàsica    
20830 Probabilitat i Estadística  1-2 10
20831 Història Econòmica i de l'Empresa  1-2 9
22102 Introducció a la Teoria de Jocs 2 6
Assignatures obligatòries    
20839 Anàlisi d'Estats Comptables  1 5
22104 Macroeconomia I 1 5
20840 Organitzacions Econòmiques i Mercats 2 5
20838 Microeconomia II  3 5
20842 Seminar Paper  3 5
20843 Economia Financera  3 5
20844 Econometria I  3 5
Tercer / Quart Curs
  trimestre crèdits  
Assignatures obligatòries      
22099 Macroeconomia II  1 5 Prèviament s'ha d'haver cursat Introducció a la Macroeconomia i Macroeconomia I
20846 Econometria II 1 5  
23171 Fonaments d' Economia Pública 1 5  
25359 Derivats Financers i Gestió del Risc  1 5 S'ha d'haver cursat Economia Financera
20851 Macroeconomia Avançada I  2 5 Prèviament s'ha d'haver cursat Introducció a la Macroeconomia i Macroeconomia I
20850 Economia Internacional I 2 5  
20852 Organització Industrial  2 5  
20853 Econometria III  2 5  
20854 Economia de la Informació  3 5  
20855 Macroeconomia Avançada II  3 5 Prèviament s'ha d'haver cursat Introducció a la Macroeconomia i Macroeconomia I
20856 Economia Laboral 3 5  
Quart Curs
  crèdits
21973 Treball Fi de Grau     6

Assignatures Optatives 3r. i 4r. Curs del Grau en Economia

 

IMPORTANT: No totes les assignatures optatives que apareixen al pla d'estudis s'imparteixen cada any. Per saber quines són les optatives que s'impartiran, heu de consultar el document "Oferta d'assignatures optatives", el qual s'actualitza cada curs.

 

Perfil formatiu en Organització d’Empresa Crèdits Requisits
21868 Comerç Exterior I  5  
21875 Comerç Exterior II  5 És recomanable haver aprovat Comerç Exterior I
21866 Creació d'Empreses 5  
20667 Creació d' Empreses Socials 5  
20690 Direcció Estratègica I 5  
20692 Direcció Estratègica II 5 S'ha d'haver aprovat Microeconomia I
21876 Gestió de l'Empresa Familiar  5  
21877 Gestió d'Empreses en el Sector de l'Esport i les Activitats d'Oci  5  
20665 Gestió de Projectes 5  
20673 Gestió de la Innovació i la Tecnologia 5  
     
21878 Jocs d'Empresa  5  
21869 Política d'Empresa Internacional  5  
20668 Psicologia i Empresa 5  
21873 Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial  5  
21872 Sociopsicologia de les Organitzacions  5  
21871 Temes Actuals en Política d'Empresa  5  
Perfil formatiu en Economia i Gestió Pública Crèdits Requisits
21883 Anàlisi de Polítiques Públiques  5 És recomanable haver aprovat Fonaments d'Economia Pública

23172 Economia Pública Aplicada

A partir del 2022-23: 26466 Sector Públic Espanyol

5 És recomanable haver aprovat Fonaments d'Economia Pública
25885 Emprenedoria i Innovació en el Tercer Sector Social 5  
21888 Finançament del Sector Públic  5  
21879 Fiscalitat Internacional  5  
21880 Fiscalitat Local  5  
21885 Gestió de l'Empresa Pública   5  
21890 Gestió d'Empreses de Serveis  5  
21886 Gestió d'Institucions Sanitàries  5  
21889 Gestió Pública  5  
20693 Règim Fiscal de l’ Empresa 5  
21884 Sistema Fiscal Espanyol  5  
Perfil formatiu en Tècniques Quantitatives Crèdits Requisits
21892 Àlgebra Lineal i Sistemes Dinàmics   5 És recomanable haver aprovat Matemàtiques I, II i III
26178 Anàlisi Multivariant de Dades 5 S'ha d'haver aprovat Probabilitat i Estadística
21894 Anàlisi Real   5 És recomanable haver aprovat Matemàtiques I, II i III
26179 Aprenentatge Automàtic i Optimització Aplicats 5  

23630 Computació Estadística Moderna amb R

A partir del 2022-23: 26465 Computació Estadística Moderna

5  
21901Econometria Aplicada  5 S'ha d'haver aprovat  Econometria I,  Econometria II i Econometria III
21903 Informàtica 5  
21902 Introducció a l'Economia Matemàtica  5 És recomanable haver aprovat Matemàtiques I, II i III
22960 Màrqueting Computacional 5  
23631 Preus Dinàmics i Gestió de l' Ingrés 5  
21896 Tècniques de Previsió  5 S'ha d'haver aprovat  Econometria I i Econometria II
21897 Temes de Mètodes Quantitatius  5  
22996 Xarxes, Multituds i Mercats 5  
Perfil formatiu en Humanitats Crèdits Requisits
23154 Filosofia de la Ciència 5  
23152 Guerra i Violència 5  
23155 Història Moderna i Contemporània d' Amèrica Llatina 5  
23151 Història Moderna i Contemporània dels Països Islàmics 5  
23153 Món Mediterrani 5  
Perfil formatiu en Economia Financera Crèdits Requisits
21909 Banca i altres Institucions Financeres   5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
20684 Direcció Financera I   5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
20689 Direcció Financera II   5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera.
A més, serà d'ajuda haver aprovat Direcció Financera I
21910 Direcció Financera III   5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
A més, serà d'ajuda haver aprovat Direcció Financera I i també Direcció Financera II
21911 Economia Financera Internacional  5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
21904 Estadística Financera   5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
21906 Finances Internacionals   5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
21912 Inversió   5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
20644 Matemàtiques Financeres   5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
21905 Operacions Financeres Internacionals 5  
21913 Temes Actuals en Direcció Financera  5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
21908 Valoració d'Empreses   5 S'ha d'haver aprovat Economia Financera
Perfil formatiu en Màrqueting Crèdits Requisits
21916 Comportament del Consumidor  5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I
20685 Direcció Comercial I 5  
20687 Direcció Comercial II 5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I
21915 Direcció de Producte   5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I i Direcció Comercial II
22722 E-negocis 5  
21859 Investigació de Mercats I 5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I
21914 Investigació de Mercats II  5 És recomanable haver aprovat Investigació de Mercats I  i Direcció Comercial I
20670 Màrqueting de Serveis  5  
20669 Màrqueting Directe i Digital 5  
21918 Política de Preus  5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I  i Direcció Comercial II
21917 Temes Actuals en Direcció Comercial  5  
Perfil formatiu en Comptabilitat Crèdits Requisits
21919 Auditoria  5  
20686 Comptabilitat de Costos I 5 És recomanable haver aprovat Introducció a la Comptabilitat Financera
21863 Comptabilitat de Costos II   5 S'ha d'haver aprovat Comptabilitat de Costos I
21920 Comptabilitat de Societats  5  
20691 Comptabilitat Financera 5 S'ha d'haver aprovat Introducció a la Comptabilitat Financera
21924 Comptabilitat Internacional   5  
21922 Comptabilitat Pública  5  
21921 Consolidació d'Estats Comptables  5  
21923 Control de Gestió  5  
21870 Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió   5  
21925 Temes Actuals en Comptabilitat Financera  5  
Perfil formatiu en Història Crèdits Requisits
21962 Economia Europea 5  
21315 Història de l'Empresa Internacional  5  
21321 Història de les Institucions Financeres  5  
21318 Història del Pensament Econòmic  5  
21319 Història del Pensament Empresarial  5  
22720 Història Econòmica d’ Amèrica Llatina 5  
22721 Història Econòmica d’ Àsia 5  
21316 Història Econòmica de Catalunya  5  
21317 Història Econòmica Internacional  5  
21320 Present i Futur de la Integració Europea  5  
22723 Temes d’ Història Econòmica 5  
Perfil formatiu en Investigació Operativa Crèdits Requisits
20688 Direcció d’ Operacions 5  
20672 Gestió de la Cadena de Subministraments 5  
21957 Gestió de la Qualitat   5  
21959 Investigació Operativa  5  
21958 Logística Empresarial  5  
21960 Programació I  5  
21961 Programació II  5  
21865 Sistemes d'Informació  5  
Perfil formatiu en Macroeconomia Crèdits Requisits
21947 Creixement Econòmic   5  
21948 Desenvolupament Econòmic   5 Per a cursar aquesta assignatura, prèviament s'ha d'haver aprovat Econometria I
21955 Economia de Catalunya   5  
21954 Economia Espanyola   5  
21950 Economia Internacional II   5 Per a cursar aquesta assignatura, prèviament s'ha d'haver aprovat Macroeconomia Avançada I
21956 Macroeconomia Aplicada   5  
22842 Macroeconomia Internacional I 5  
22843 Macroeconomia Internacional II 5  
21952 Relacions Macroeconòmiques Internacionals  5  
21951 Temes de Macroeconomia   5 Per estudiants de 4t curs, han d'haver aprovat prèviament Macroeconomia Avançada I i Macroeconomia Avançada II
Perfil formatiu en Microeconomia Crèdits Requisits
21941 Dret i Economia   5  
21953 Economia Aplicada   5  
21934 Economia del Benestar i Distribució de Rendes  5  
21928 Economia del Medi Ambient  5  
21927 Economia Experimental   5  
21933 Economia Política i de les Institucions Polítiques 5  
21929 Economia Regional    5  
21930 Economia Urbana 5  
21940 Innovació i Canvi Tecnològic  5  
21939 Negociació 5  
21935 Regulació i Política de la Competència   5 S'ha d'haver aprovat l’assignatura Introducció a la Teoria de Jocs
21931 Temes de Microeconomia  5  
21938 Temes d'Economia Aplicada   5  
21932 Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions   5  
Perfil formatiu en Relacions Internacionals Crèdits Requisits
22845 Introducció a les Relacions Internacionals 4  
22844 Relacions Internacionals Contemporànies 6  
Perfil formatiu en Enginyeria Crèdits Requisits
23146 Bases de Dades 4  
23147 Estructura de Dades i Algorismes 4  
23149 Equacions Diferencials 4  
23145 Fonaments de Programació 8  
23148 Lògica Digital i Computadors 6  
23150 Projectes Basats en Programari Lliure 4  
Perfil formatiu en Comunicació Crèdits Requisits
23629 Comunicació i Grups d' Influència 4  
23627 Estratègia i Gestió de la Marca 4  
23626 Màrqueting Directe i Promocional 4  
23625 Màrqueting Estratègic i Operatiu 6  
23628 Protocol de les Organitzacions 4  
Perfil formatiu en Recursos Humans Crèdits Requisits
25367 Economia de Gènere 5  
20683 Recursos Humans I  5  
21861 Recursos Humans II 5  
20671 Temes actuals de Recursos Humans 5  
Perfil formatiu en Dret Crèdits Requisits
21364 Activitat de les Administracions  9  
22271 Ciència Política 6  
21350 Conflicte de Lleis   4  
21313 Contractes  9  
21357 Dret Col•lectiu del Treball   4  
21360 Dret de Danys  4  
21353 Dret de Família  4  
21311 Dret de la Unió Europea  6  
21351 Dret de Successions   4  
22846 Dret del Comerç Internacional 5  
21363 Dret Financer   6  
21355 Dret Individual del Treball i Protecció Social  6  
22847 Dret Internacional Econòmic 4  
22272 Dret Internacional Públic 6  
25017 Dret Mercantil 6  
21347 Dret Mercantil: Dret Concursal  6  
21358 Dret Mercantil: Dret de la Competència i Propietat Industrial i Intel·lectual 4  
21361 Dret Mercantil: Dret de Societats  6  
21362 Dret Penal: Part Especial   5  
21312 Dret Penal: Part General  9  
21352 Dret Processal Civil  6  
21349 Dret Processal Civil Internacional  5  
21348 Dret Processal Penal   4  
21356 Dret Tributari   8  
21314 Drets i Llibertats Fonamentals  6  
22273 Economia i Instruments Analítics per a l’Estudi del Dret 10  
21346 Filosofia del Dret   4  
22274 Fonaments del Dret Privat i de  9  
l’ Empresa    
22275 Història del Dret 6  
21310 Institucions Bàsiques del Dret Administratiu 5  
22276 Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics 8  
21354 Legal English   5  
22277 Organtizació Constitucional  9  
de l’ Estat i Fonts del Dret    
21309 Propietat i Drets Reals  5  
21337 Resolució Alternativa de Conflictes 4  
22278 Teoria del Dret 6  
21359 Urbanisme i Dret del Territori  4  
Pràctiques Crèdits Requisits
22964 Pràctiques I_Internship I 5 Cal tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits
22965 Pràctiques II_Internship II 5 Cal tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits
22966 Pràctiques III_Internship III 4 Cal tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits