Grau en Administració i Direcció d’Empreses

VERSIÓ PER IMPRIMIR

(Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques)

Durant el grau l'estudiant ha de cursar un total de 240 crèdits, repartits com segueix:

  • Assignatures bàsiques: 60 crèdits
  • Assignatures obligatòries: 115 crèdits
  • Assignatures optatives (incloses les pràctiques): 59 crèdits
  • Treball de fi de grau: 6 crèdits

Enllaç als Plans docents de les assignatures

Primer Curs
Assignatures de formació bàsica trimestre crèdits
22096 Introducció a la Microeconomia  1 6
20827 Economia de l'Empresa  1-2 9
20825 Anàlisi de Dades  1 6
22097 Introducció a la Macroeconomia  2 6
20829 Introducció al Dret de l'Empresa  2-3 8
Assignatures obligatòries trimestre crèdits
20833 Matemàtiques I   1 5
20834 Matemàtiques II  2 5
20835 Matemàtiques III   3 5
20836 Microeconomia I  3 5
20837 Introducció a la Comptabilitat Financera  3 5
Segon Curs
Assignatures de formació bàsica trimestre crèdits
20830 Probabilitat i Estadística  1-2 10
20831 Història Econòmica i de l'Empresa  1-2 9
22102 Introducció a la Teoria de Jocs 2 6
Assignatures obligatòries trimestre crèdits
20839 Anàlisi d'Estats Comptables  1 5
22104 Macroeconomia I 1 5
20840 Organitzacions Econòmiques i Mercats 2 5
20838 Microeconomia II  3 5
20842 Seminar Paper  3 5
20843 Economia Financera  3 5
20844 Econometria I  3 5
Tercer / Quart Curs

 

Assignatures obligatòries trimestre crèdits observacions
20683 Recursos Humans I 1 5  
20685 Direcció Comercial I 1 5  
20684 Direcció Financera I 1 5 S'ha d'haver cursat Economia Financera
20686 Comptabilitat de Costos I 1 5 Recomanable haver cursat Introducció a la Comptabilitat Financera
20689 Direcció Financera II 2 5 S'ha d'haver cursat Economia Financera
A més, serà d'ajuda haver cursat Direcció Financera I
20687 Direcció Comercial II 2 5 Recomanable haver cursat Direcció Comercial I
20690 Direcció Estratègica I 2 5  
20688 Direcció d’Operacions 2 5  
20692 Direcció Estratègica II 3 5 S'ha d'haver cursat Microeconomia I  i Microeconomia II
20691 Comptabilitat Financera 3 5 S'ha d'haver cursat Introducció a la Comptabilitat Financera.
20693 Règim Fiscal de l’Empresa 3 5  
Quart Curs
  crèdits
21973 Treball Fi de Grau     6

Assignatures Optatives 3r i 4t Curs del grau en Administració i Direcció d'Empreses

 

IMPORTANT: No totes les assignatures optatives que apareixen al pla d'estudis s'imparteixen cada any. Per a saber quines són les optatives que s'impartiran, heu de consultar el document "Oferta d'assignatures optatives" el qual s'actualitza cada any.

 

Perfil formatiu en Organització d'Empreses Crèdits Requisits
21868 Comerç Exterior I  5  
21875 Comerç Exterior II  5 És recomanable haver cursat Comerç Exterior I
21866 Creació d'Empreses 5  
20667 Creació d' Empreses Socials 5  
21876 Gestió de l'Empresa Familiar  5  
21877 Gestió d'Empreses en el Sector de l'Esport i les Activitats d'Oci  5  
20665 Gestió de Projectes 5  
20673 Gestió de la Innovació i la Tecnologia 5  
     
21878 Jocs d'Empresa  5  
21869 Política d'Empresa Internacional  5  
20668 Psicologia i Empresa 5  
21873 Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial  5  
21872 Sociopsicologia de les Organitzacions  5  
21871 Temes Actuals en Política d'Empresa  5  
Perfil formatiu en Economia i Gestió Pública Crèdits Requisits
21883 Anàlisi de Polítiques Públiques  5 És recomanable haver aprovat Fonaments d'Economia Pública

23172 Economia Pública Aplicada

A partir del 2022-23: 26466 Sector Públic Espanyol

5 És recomanable haver aprovat  Fonaments d'Economia Pública
25885 Emprenedoria i Innovació en el Tercer Sector Social 5  
21888 Finançament del Sector Públic  5  
21879 Fiscalitat Internacional  5  
21880 Fiscalitat Local  5  
23171 Fonaments d' Economia Pública 5  
21885 Gestió de l'Empresa Pública   5  
21890 Gestió d'Empreses de Serveis  5  
21886 Gestió d'Institucions Sanitàries  5  
21889 Gestió Pública  5  
21884 Sistema Fiscal Espanyol  5  
Perfil formatiu en Tècniques Quantitatives Crèdits Requisits
21892 Àlgebra Lineal i Sistemes Dinàmics   5 És recomanable haver aprovat  Matemàtiques I, II i III
26178 Anàlisi Multivariant de Dades 5 Cal haver aprovat Probabilitat i Estadística
21894 Anàlisi Real   5 És recomanable haver aprovat  Matemàtiques I, II i III
26179 Aprenentatge Automàtic i Optimització Aplicats 5  

23630 Computació Estadística Moderna amb R

A partir del 2022-23: 26465 Computació Estadística Moderna

5  
21901 Econometria Aplicada  5 Cal haver aprovat Econometria I,  Econometria II & Econometria III
20846 Econometria II 5  
20853 Econometria III 5  
21903 Informàtica 5  
21902 Introducció a l'Economia Matemàtica  5 És recomanable haver aprovat  Matemàtiques I, II & III
22960 Màrqueting Computacional 5  
23631 Preus Dinàmics i Gestió de l' Ingrés 5  
21896 Tècniques de Previsió  5 Cal haver aprovat Econometria I i Econometria II
21897 Temes de Mètodes Quantitatius  5  
22996 Xarxes, Multituds i Mercats 5  
Perfil formatiu en Enginyeria Crèdits Requisits
23146 Bases de Dades 4  
23147 Estructura de Dades i Algorismes 4  
23149 Equacions Diferencials 4  
23145 Fonaments de Programació 8  
23148 Lògica Digital i Computadors 6  
23150 Projectes Basats en Programari Lliure 4  
Perfil formatiu en Economía Financera Crèdits Requisits
21909 Banca i Altres Institucions Financeres   5 Cal haver aprovat Economia Financera
21910 Direcció Financera III   5 Cal haver aprovat Economia Financera. A més, serà d'ajuda haver aprovat Direcció Financera I & also Direcció Financera II
21911 Economia Financera Internacional  5 Cal haver aprovat Economia Financera
21904 Estadística Financera   5 Cal haver aprovat Economia Financera
21906 Finances Internacionals   5 Cal haver aprovat Economia Financera
21912 Inversió 5 Cal haver aprovat Economia Financera
20644 Matemàtiques Financeres   5 Cal haver aprovat Economia Financera
25359 Derivats financers i Gestió del Risc 5 Cal haver aprovat Economia Financera
21905 Operacions Financeres Internacionals   5 Cal haver aprovat Economia Financera
21913 Temes Actuals en Direcció Financera  5 Cal haver aprovat Economia Financera
21908 Valoració d'Empreses   5 Cal haver aprovat Economia Financera
Perfil formatiu en Màrqueting Crèdits Requisits
21916 Comportament del Consumidor  5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I
21915 Direcció de Producte   5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I i Direcció Comercial II
22722 E-negocis 5  
21859 Investigació de Mercats I 5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I
21914 Investigació de Mercats II  5 És recomanable haver aprovat Investigació de Mercats I  i Direcció Comercial I
20670 Màrqueting de Serveis  5  
20669 Màrqueting Directe i Digital 5  
21918 Política de Preus  5 És recomanable haver aprovat Direcció Comercial I i Direcció Comercial II
21917 Temes Actuals en Direcció Comercial  5  
Perfil formatiu en Comptabilitat Crèdits Requisits
21919 Auditoria  5  
21863 Comptabilitat de Costos II   5 S'ha d'haver aprovat Comptabilitat de Costos I
21920 Comptabilitat de Societats  5  
21924 Comptabilitat Internacional   5  
21922 Comptabilitat Pública  5  
21921 Consolidació d'Estats Comptables  5  
21923 Control de Gestió  5  
21870 Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió   5  
21925 Temes Actuals en Comptabilitat Financera  5  
Perfil formatiu en Història Crèdits Requisits
21962 Economia Europea 5  
21315 Història de l'Empresa Internacional   5  
21321 Història de les Institucions Financeres  5  
21318 Història del Pensament Econòmic  5  
21319 Història del Pensament Empresarial   5  
22720 Història Econòmica d’Amèrica Llatina 5  
22721 Història Econòmica d’Àsia 5  
21316 Història Econòmica de Catalunya  5  
21317 Història Econòmica Internacional  5  
21320 Present i Futur de la Integració Europea  5  
22723 Temes d’Història Econòmica 5  
Perfil formatiu en Comunicació Crèdits Requisits
23629 Comunicació i Grups d' Influència 4  
23627 Estratègia i Gestió de la Marca 4  
23626 Màrqueting Directe i Promocional 4  
23625 Màrqueting Estratègic i Operatiu 6  
23628 Protocol de les Organitzacions 4  
Perfil formatiu en Investigació Operativa Crèdits Requisits
20672 Gestió de la Cadena de Subministraments 5  
21957 Gestió de la Qualitat   5  
21959 Investigació Operativa  5  
21958 Logística Empresarial  5  
21960 Programació I  5  
21961 Programació II  5  
21865 Sistemes d'Informació  5  
Perfil formatiu en Macroeconomia Crèdits Requisits
21947 Creixement Econòmic   5  
21948 Desenvolupament Econòmic   5 Prèviament s'ha d'haver aprovat Econometria I
21955 Economia de Catalunya   5  
21954 Economia Espanyola   5  
20850 Economia Internacional I  5  
21950 Economia Internacional II  5 Prèviament s'ha d'haver aprovat Macroeconomia Avançada I
21956 Macroeconomia Aplicada   5  
20851 Macroeconomia Avançada I 5 Prèviament s'ha d'haver aprovat Introducció a la Macroeconomia i Macroeconomia I
20855 Macroeconomia Avançada II 5 Prèviament s'ha d'haver aprovat Introducció a la Macroeconomia i Macroeconomia I
22842 Macroeconomia Internacional I 5  
22843 Macroeconomia Internacional II 5  
22099 Macroeconomia II 5 Prèviament s'ha d'haver aprovat Introducció a la Macroeconomia i Macroeconomia I
21952 Relacions Macroeconòmiques Internacionals  5  
21951 Temes de Macroeconomia   5 Per cursar aquesta assignatura, els alumnes de 4t han d'haver aprovat prèviament: Macroeconomia Avançada I i Macroeconomia Avançada II
Perfil formatiu en Microeconomia Crèdits Requisits
21941 Dret i Economia  5  
21953 Economia Aplicada   5  
20854 Economia de la Informació  5  
21934 Economia del Benestar i Distribució de Rendes  5  
21928 Economia del Medi Ambient  5  
21927 Economia Experimental  5  
21933 Economia Política i de la Institucions Polítiques   5  
21929 Economia Regional   5  
21930 Economia Urbana  5  
21940 Innovació i Canvi Tecnològic  5  
21939 Negociació  5  
20852 Organització Industrial  5  
21935 Regulació i Política de la Competència  5 Cal haver aprovat l’assignatura Introducció a la Teoria de Jocs
21931 Temes de Microeconomia   5  
21938 Temes d'Economia Aplicada   5  
21932 Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions  5  
Perfil en Relacions Internacionals Crèdits Requisits
22845 Introducció a les Relacions Internacionals 4  
22844 Relacions Internacionals Contemporànies 6  
Perfil formatiu en Humanitats Crèdits Requisits
23154 Filosofia de la Ciència 5  
23152 Guerra i Violència 5  
23155 Història Moderna i Contemporània d' Amèrica Llatina 5  
23151 Història Moderna i Contemporània dels Països Islàmics 5  
23153 Món Mediterrani 5  
Perfil formatiu en Recursos Humans Crèdits Requisits
25367 Economia de Gènere 5  
20856 Economia Laboral 5  
21861 Recursos Humans II  5  
20671 Temes actuals de Recursos Humans 5  
Perfil formatiu en Dret Crèdits Requisits
21364 Activitat de les Administracions  9  
22271 Ciència Política 6  
21350 Conflicte de Lleis   4  
21313 Contractes  9  
21357 Dret Col•lectiu del Treball   4  
21360 Dret de Danys  4  
21353 Dret de Família  4  
21311 Dret de la Unió Europea  6  
21351 Dret de Successions   4  
22846 Dret del Comerç Internacional 5  
21363 Dret Financer   6  
21355 Dret Individual del Treball i Protecció Social  6  
22847 Dret Internacional Econòmic 4  
22272 Dret Internacional Públic 6  
25017 Dret Mercantil 6  
21347 Dret Mercantil: Dret Concursal  4  
21358 Dret Mercantil: Dret de la Competència i Propietat Industrial i Intel•lectual  6  
21361 Dret Mercantil: Dret de Societats   6  
21362 Dret Penal: Part Especial   5  
21312 Dret Penal: Part General  9  
21352 Dret Processal Civil  6  
21349 Dret Processal Civil Internacional  5  
21348 Dret Processal Penal   4  
21356 Dret Tributari   8  
21314 Drets i Llibertats Fonamentals  6  
22273 Economia i Instruments Analítics per a l’Estudi del Dret 10  
21346 Filosofia del Dret   4  
22274 Fonaments del Dret Privat i de l’ Empresa 9  
22275 Història del Dret 6  
21310 Institucions Bàsiques del Dret Administratiu 5  
22276 Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics 8  
21354 Legal English   5  
22277 Organtizació Constitucional de l’ Estat i Fonts del Dret 9  
21309 Propietat i Drets Reals  5  
21337 Resolució Alternativa de Conflictes 4  
22278 Teoria del Dret 6  
21359 Urbanisme i Dret del Territori  4  
Pràctiques Crèdits Requisits
22964 Pràctiques I_Internship I 5 (Cal tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits.)
22965 Pràctiques II_Internship II 5 (Cal tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits.)
22966 Pràctiques III_Internship III 4 (Cal tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits.)