Vés enrere Un model innovador permet un repartiment equitatiu de costos per a la preparació davant de desastres naturals al Carib

Un model innovador permet un repartiment equitatiu de costos per a la preparació davant de desastres naturals al Carib

La recerca, que aposta per la col·laboració multinacional per donar una millor resposta als desastres naturals en augment en aquesta regió, a partir d'una provisió anticipada conjunta de subministraments d'emergència, està encapçalada per Jessica Rodríguez-Pereira, investigadora del Departament d’Economia i Empresa de la UPF.

28.10.2021

Imatge inicial

Jessica Rodríguez-Pereira, investigadora postdoctoral del Departament d’Economia i Empresa de la UPF i membre del Grup de Recerca Business Analytics (BARG), és la primera autora d’un estudi que proposa un nou mecanisme per tal que associacions multinacionals puguin preparar-se millor i compartir costos davant l’augment de desastres naturals a la regió del Carib, com a conseqüència del canvi climàtic.

"Per a una assignació de costos equitativa s'ha de tenir en compte tant el nivell de risc associat als desastres com la capacitat econòmica dels socis per pagar les seves primes”

Donada la freqüència i la intensitat creixent dels desastres naturals, les pràctiques col·laboratives poden proporcionar un manera eficaç i equitativa d'agrupar riscos i recursos. Per assolir aquest objectiu, qualsevol associació col·laborativa ha de donar beneficis als membres que hi participin, i els beneficis i costos de l'associació s'han de compartir equitativament entre tots els socis. En aquest sentit, la regió del Carib, que s'enfronta a creixents amenaces de desastres a causa d’esdeveniments relacionats amb el clima, s'ha compromès a compartir els seus recursos per a la integració regional.

Inspirat en aquests esforços d'integració regional per a la gestió dels desastres naturals al Carib, una zona que inclou diversos països en desenvolupament vulnerables i fràgils, i amb perfils molt diversos en termes de risc i estatus econòmic, aquest estudi se centra a establir una associació multinacional de preparació per a desastres mitjançant una provisió anticipada conjunta de subministraments d'emergència.

L'estudi, que Jessica Rodríguez-Pereira ha publicat a la revista Production and Operations Management, conjuntament amb Burcu Balcik (Universitat Ozyegin de Estambul, Turquia) i Marie-Ève Rancourt i Gilbert Laporte (HEC de Montreal, Canadà), s'ha fet amb la col·laboració de l'agència intergovernamental Caribbean Disaster and Emergency Management Agency (CDEMA): aquesta agència està interessada a crear una metodologia per assignar equitativament (de manera justa) els costos necessaris a cadascun del països per portar a la pràctica aquest compromís.

“En aquest context d'associació regional, per a una assignació de costos equitativa s'ha de tenir en compte tant el nivell de risc associat als desastres com la capacitat econòmica dels socis per pagar les seves primes”, afirma Jessica Rodríguez-Pereira.

Una metodologia innovadora d’assignació de costos

L’estudi presenta i compara mètodes alternatius d'assignació de costos entre els països socis. En concret, adapta algunes tècniques, com el valor Shapley, el mètode de la igualtat de beneficis i el mètode de costos alternatius, i també proposa un nou mètode d'assignació basat en l'esquema de les assegurances per determinar les contribucions de cadascun dels països membres.

“El nou mecanisme d'assignació de costos que proposem no només aconsegueix solucions millors en comparació amb les altres metodologies pel que fa a les mètriques d’equitat, sinó que també és eficient computacionalment”

Aquest nou mètode es formula com a un model de programació lineal i estableix les primes nacionals tenint en compte el valor esperat i la desviació estàndard de les demandes de cada país i els seus ingressos nacionals bruts.

La recerca discuteix les propietats estructurals d'aquests mètodes i avalua numèricament el seu rendiment en la consecució d'un esquema d'assignació equitatiu respecte a tres indicadors basats en el coeficient Gini. “El nou mecanisme d'assignació de costos que proposem no només aconsegueix solucions millors en comparació amb les altres metodologies pel que fa a les mètriques d’equitat, sinó que també és eficient computacionalment”, afirma Jessica Rodríguez.

Una recerca que impulsa l’ODS 17 de les Nacions Unides

Aquest estudi dóna suport especialment a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 17 de Nacions Unides, que se centra a establir associacions a nivell global per fer front als problemes dels països en desenvolupament.

Segons Jessica Rodríguez-Pereira, “els nostres resultats donen suport als esforços de CDEMA, ja que mostren analíticament que malgrat les enormes diferències en els perfils de països, la majoria d’ells poden beneficiar-se d’una xarxa col·laborativa en oposició a una política autònoma”.

La investigadora de la UPF afegeix que la recerca proporciona una eina pràctica i flexible, que ajuda els responsables de la presa de decisions a analitzar els efectes de les diferents ponderacions assignats als factors econòmics i de risc i a desenvolupar un pla financer equitatiu i transparent per donar suport a l'associació i al procés de negociació. “El mètode que hem desenvolupat afavoreix l'agrupació de recursos financers i logístics, que permeten millorar la capacitat de preparació i resposta en front els desastres naturals", conclou Jessica Rodríguez-Pereira.

Article de referència: Rodríguez-Pereira, J., Balcik, B., Rancourt, M.È., Laporte, G. (Març 2021). “A Cost-Sharing Mechanism for Multi-Country Partnerships in Disaster Preparedness”. Production and Operations Management

https://doi.org/10.1111/poms.13403

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

10. reducció de les desigualtats
13. Acció climàtica
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació