Vés enrere Quatre professors de la UPF, distingits dins el programa ICREA Acadèmia 2021

Quatre professors de la UPF, distingits dins el programa ICREA Acadèmia 2021

Elena Hidalgo i Olga Valverde (Departament de Medicina i Ciències de la Vida), Gemma Piella (DTIC) i Albert Esteve (Departament de Ciències Polítiques i Socials) rebran un ajut durant els propers cinc anys per intensificar la seva recerca a la Universitat.

18.02.2022

Imatge inicial

El programa ICREA Acadèmia 2021 ha distingit tres investigadores i un investigador de la UPF en una convocatòria que ha seleccionat una trentena de persones expertes de diferents àmbits del coneixement en el marc del sistema universitari català. Els ajuts estan dotats amb 40.000 euros anuals, durant un període de cinc anys, per tal que les persones distingides puguin intensificar la seva recerca, en una fase activa i expansiva de la seva carrera.

Entre les trenta persones seleccionades, quatre són de la Universitat Pompeu Fabra: Olga Valverde i Elena Hidalgo, catedràtiques del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS); Gemma Piella, catedràtica del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) i Albert Esteve, professor Serra Húnter del Departament de Ciències Polítiques i Socials (DCPIS).

Elena Hidalgo és el tercer cop que rep aquesta distinció (les anteriors van ser en les edicions 2010 i 2015) i Olga Valverde, Gemma Piella i Albert Esteve és la primera vegada.

Aquests ajuts, que han arribat a la tretzena edició, són una iniciativa que contribueix a retenir el talent investigador de Catalunya. Concedits per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), distingeixen la trajectòria investigadora del professorat que desenvolupa la seva activitat en alguna de les universitats públiques catalanes.

Estan destinats exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.  Des de la seva creació, el programa ICREA Acadèmia ha atorgat ajuts a més de 300 investigadors del sistema universitari català. 

Breu resum de la recerca que porten a terme les quatre persones distingides de la Universitat

Olga Valverde Granados és catedràtica de Psicobiologia del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS), del qual és la cap del Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GRENEC) Centra la seva recerca en l'estudi del substrat neurobiològic dels trastorns psiquiàtrics que es produeixen amb afectació als circuits de recompensa i motivació, incloent l'addicció a la cocaïna, el trastorn de l'espectre alcohòlic fetal i la depressió major. La seva recerca suposa un avenç notable en el substrat neurobiològic de la recompensa, i en les conseqüències patològiques degudes a l'alteració de les conductes motivades.

Elena Hidalgo Hernando és catedràtica de Bioquímica i Biologia Cel·lular del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS), on coordina el Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lular. En aquest context, estudia la toxicitat associada a espècies reactives de l'oxigen (ROS), específicament l'oxidació i l’agregació de proteïnes, descrivint els processos de senyalització controlats pels oxidants. Desenvolupa reporters codificats genèticament per controlar els nivells intracel·lulars d'oxidants, per tal de determinar els llindars espacials i temporals de peròxid d'hidrogen que regeixen els esdeveniments fisiològics, de senyalització i toxicitat, així com per descriure els gradients de peròxids entre els mitocondris i el citosol.

Gemma Piella Fenoy és catedràtica del Departament de Tecnologies de la Infomació i les Comunicacions, en el qual codirigeix el Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems (SIMBIOsys), i és investigadora principal de BCN Medtech. La seva experiència de recerca rau en el processament del senyal/imatge, la integració de la informació i l'aprenentatge automàtic, amb aplicació principal a l'anatomia computacional. Durant els últims anys, ha fet avenços en el desenvolupament de mètodes d'aprenentatge automàtic interpretables per detectar patrons en dades mèdiques i relacionar-los amb l'evolució i el resultat de la malaltia.

Albert Esteve Palós és professor Serra Húnter de Demografia del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i director del Centre d'Estudis Demogràfics (CED). Durant els darrers anys la seva recerca s’ha centrat en dues àrees principals: les perspectives transnacionals sobre la demografia familiar i domèstica i l'harmonització de les microdades de cens i enquesta internacionals per a la investigació social i demogràfica. Destaca especialment la seva investigació transnacional sobre la dinàmica dels mercats matrimonials, les implicacions de la inversió de la bretxa de gènere en l'educació per a l'aparellament selectiu, l'augment de la convivència i altres formes familiars a les Amèriques o la relació entre l'educació i l'edat en la formació de la unió, entre d’altres temes.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació