Vés enrere Les dones han continuat sent responsables de la majoria de tasques de la llar durant el confinament

Les dones han continuat sent responsables de la majoria de tasques de la llar durant el confinament

Un estudi de les professores Libertad González (UPF) i Lidia Farré (UB), basat en una enquesta realitzada el mes d'abril a Espanya, mostra com s'han repartit les tasques domèstiques a la llar i l'efecte de la pandèmia sobre l'ocupació laboral dels seus membres. Els resultats indiquen un lleuger augment de la participació dels homes en les tasques domèstiques, més destacable pel que fa a la compra, de la qual han passat a ser responsables, i una pèrdua de prop de 20 punts percentuals de mitjana en l'ocupació laboral.
07.05.2020

Imatge inicial

El passat 14 de març va començar el confinament a Espanya, provocat per la crisi del coronavirus, un fet que va comportar un increment important del volum de tasques domèstiques dins de la llar, provocat tant pel tancament de centres educatius com per la reducció de la capacitat d'externalitzar la neteja i la preparació de menjar.

Aquesta situació sense precedents, i les noves pautes de convivència, en relació a l'anterior "normalitat", com ha afectat la distribució a l'hora de realitzar les tasques domèstiques entre homes i dones, i quins han estat els efectes de la pandèmia sobre la situació laboral dels membres de la parella?

"Hem trobat que la distribució de les tasques de la llar està molt esbiaixada cap a les dones, tant abans del confinament com després".

Aquestes són les principals preguntes que intenta respondre un estudi que han dut a terme Libertad González, professora del Departament d'Economia i Empresa de la UPF i de la Barcelona GSE, membre del Centre d'Estudis de Gènere (CEDG) de la Universitat, i Lidia Farré, professora del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada la Universitat de Barcelona.

L'estudi es basa en una enquesta que es va dur a terme a Espanya entre el 4 i el 30 d'abril de 2020, amb una mostra de 7.091 individus. Segons les autores, no és una mostra representativa, és (auto) seleccionada, ja que la participació va ser voluntària, però sí que és informativa.

L'enquesta es va centrar en llars espanyoles (la majoria a Catalunya) on viuen parelles de diferent sexe, amb fills menors de setze anys al seu càrrec (en un 88% dels casos), amb especial representació de dones (75%) i persones amb estudis universitaris (58%).

"Hem trobat que la distribució de les tasques de la llar està molt esbiaixada cap a les dones, tant abans del confinament com després", afirma Libertad González. Segons ella, "l'augment del volum de tasques de la llar s'ha hagut de repartir, però la majoria del pes d'aquest extra ha reincidit sobre la persona que ja les realitzava anteriorment, que és la dona en la majoria de les llars".

Lleuger augment de la participació de l'home, que passa a ser responsable de la compra

L'estudi reparteix les tasques domèstiques en cinc grups: neteja de la llar, compra, roba, menjar i cura dels fills, tant pel que fa a l'oci com a l'educació, i analitza si la responsabilitat recau en l'home, en la dona, o en tots dos per igual.

L'única activitat en què l'home és el principal responsable durant el confinament és fer la compra, la tasca en la qual es percep un canvi més important. En menor mesura, també es detecta un augment en la responsabilitat de l'home a l'hora de tenir cura dels nens pel que fa a l'oci, que es reparteix per igual.

L'única activitat en què l'home és el principal responsable durant el confinament és fer la compra.

Les tasques en què clarament les dones segueixen sent responsables són les de rentar la roba (39 punts més que els homes), neteja (29 punts més) i tenir cura de l'educació dels nens, que tot i que s'ha repartit més, les dones continuen avantatjant als homes en 24 punts.

L'excepció a aquesta situació és la tasca d'anar a comprar, en què l'home passa a ser responsable, en prop de 10 punts per sobre de la dona. Així, l'home, que abans del confinament es responsabilitzava de la compra en un 20%, amb la nova situació aquest percentatge gairebé es duplica, i passa a fer-ho en prop del 38%, mentre que la dona passa de el 38% a un 28% . A la resta de llars, un 35% de les famílies, la compra es fa de manera igualitària.

Libertad González afirma que, tot i que l'estudi no entra a interpretar aquest canvi d'actitud, es pot tractar d'un tema de preferències a l'hora de fer activitats fora casa, i també pot estar relacionat amb una major aversió al risc per part de les dones. "El confinament ha portat una mica més del mateix: el repartiment de les tasques domèstiques segueix estant centrat en les dones, excepte aquest canvi en la compra, que ara sembla ser una tasca primordialment masculina", resumeix la investigadora.

No obstant això, l'estudi detecta que els homes augmenten lleugerament la seva participació en totes les tasques domèstiques. En termes generals, abans del confinament, a Espanya, l'home s'ocupava del 36% de les tasques domèstiques, i menys del 10% en feia la meitat. Amb el confinament, l'home passa a fer una mitjana del 40% de les tasques, i un 25% fa al menys la meitat de les tasques.

Forta pèrdua de l'ocupació laboral entre els membres de la llar

Un segon àmbit que analitza l'estudi és com ha repercutit la crisi del coronavirus en la situació laboral dels membres de la llar, i els resultats són demolidors: hi ha hagut una pèrdua de 20 punts percentuals de mitjana en l'ocupació, similar entre homes i dones, i que afecta especialment els treballadors amb un baix nivell educatiu.

Entre els enquestats, abans del confinament, un 87% dels homes i un 74% de les dones amb un nivell educatiu baix tenia ocupació; amb la nova situació, aquestes xifres passen a ser del 58 i el 42%, respectivament. Pel que fa a les persones enquestades amb un nivell educatiu alt, abans del confinament treballaven el 94% dels homes i el 89% de les dones, i amb el bloqueig, els percentatges passen a ser del 81 i el 75%.

No queda clar quins poden ser els efectes a llarg termini sobre les actituds dels rols de gènere.

Durant el confinament, fins i tot en els casos en què ambdós pares continuen treballant, les dones assumeixen el pes de les tasques domèstiques de manera desproporcionada, el que representa una doble càrrega per a elles.

Segons les investigadores, que paral·lelament han posat en marxa una anàlisi en aquests àmbits en altres països europeus, no queda clar quins poden ser els efectes a llarg termini sobre les actituds dels rols de gènere. "El futur no és molt optimista pel que fa a les dones, que sembla que tindran més dificultats per conciliar el nou escenari laboral i familiar en què hem entrat", conclou Libertad González.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació