Vés enrere La mortalitat i les desigualtats en l'esperança de vida, més altes als Estats Units que a Europa

La mortalitat i les desigualtats en l'esperança de vida, més altes als Estats Units que a Europa

És una de les conclusions d'un article publicat a la revista PNAS, amb la participació de Libertad González (UPF), que analitza la mortalitat en sis països europeus i als Estats Units durant el període 1990-2018. L'estudi es complementa amb un article anterior de la mateixa autora, centrat en explorar la desigualtat en la mortalitat a Espanya durant el mateix període.

29.09.2021

Imatge inicial

Un estudi elaborat per 27 autors, amb la participació de Libertad González, professora del Departament d'Economia i Empresa de la UPF i de la Barcelona School of Economics (BSE), publicat recentment a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analitza l'evolució de la desigualtat en mortalitat en set països desenvolupats (incloent Espanya) entre 1990 i 2018, abans de la covid-19.

Als EUA destaca la gran convergència que s'ha produït entre l'esperança de vida de la població blanca i la negra, amb una reducció de la bretxa d'un 48,9% entre 1990 i 2018

Per estudiar la desigualtat, l'anàlisi es realitza a nivell de municipi, de manera que agrupa la població segons el nivell de renda mitjà del municipi en el qual resideix: d'aquesta manera, pot estudiar si les millores en l'esperança de vida al llarg dels últims trenta anys procedeixen de millores en la salut i en la mortalitat a les zones més pobres, o si per contra, la situació ha millorat tant en zones més pròsperes com menys.

 "Ens interessa tant l'evolució mitjana de la mortalitat per grups d'edat al llarg de el temps (que determina l'evolució de l'esperança de vida), com la desigualtat en mortalitat per nivells de renda (i com ha canviat)", afirma Libertad González, coautora de l'estudi, en què també ha participat Ana Rodríguez-González, doctora en Economia per la UPF i actualment a la Universitat de Lund (Suècia).

Comparació entre els Estats Units i Europa

Segons Libertad González, resulta d'especial interès comparar la situació a Europa amb la dels EUA: "En general, trobem que la mortalitat és més alta als EUA que a Europa per a tots els grups d'edat i en tot el període analitzat, i a més, la desigualtat en mortalitat és també més pronunciada als EUA".

Els sis països europeus estudiats (Regne Unit, França, Alemanya, Països Baixos, Noruega i Espanya) han evolucionat més positivament des de 1990, de manera que l'esperança de vida a Europa, que el 1990 era semblant a la de la població blanca dels EUA , el 2018 era diversos anys superior. A més, a Europa la desigualtat s'ha reduït en tots els grups d'edat, però especialment en la mortalitat infantil i juvenil, que ha millorat més en zones més pobres.

Els països europeus estudiats presenten xifres de mortalitat molt semblants entre si al 2018, tant pel que fa a nivells de renda com a desigualtat

Els països europeus estudiats presenten xifres de mortalitat molt semblants entre si al 2018, tant pel que fa a nivells de renda com a desigualtat. En canvi, els EUA presenta clars desavantatges en salut i longevitat respecte a Europa, fins i tot entre la població blanca que viu en zones més riques.

Als EUA destaca també la gran convergència que s'ha produït entre l'esperança de vida de la població blanca i la negra (la bretxa s'ha reduït un 48,9% entre 1990-2018), principalment a causa de la disminució de la mortalitat entre els nord-americans negres, encara que al 2018 seguia existint una bretxa de diversos anys entre els dos grups.

Anàlisi de la desigualtat en la mortalitat a Espanya

Libertad González (UPF), juntament amb Ana Rodríguez-González (Universitat de Lund), estudien l'evolució de les taxes de mortalitat a Espanya (per edat i sexe) amb més detall en un altre article, publicat el passat mes d'abril a la revista Fiscal Studies.

Les investigadores documenten importants reduccions en la mortalitat per a tots els grups d'edat (incloent els nens) durant el període 1990-2018, fins i tot després de la recessió de 2008. La caiguda en la mortalitat és més pronunciada entre els homes, que partien de nivells més alts (per la qual cosa es redueixen les bretxes de gènere).

"Al 2018, la desigualtat en mortalitat entre zones més riques i més pobres dins d'Espanya és baixa per als joves, però més elevada entre les persones de més edat"

Les autores destaquen que "al 2018, la desigualtat en mortalitat entre zones més riques i més pobres dins d'Espanya és baixa per als joves, però més elevada entre les persones de més edat, i fins i tot ha augmentat recentment per als homes més grans", afirmen.

D'altra banda, l'estudi explora el paper de les diferents causes de mort, i troba un augment de la desigualtat impulsat per millores més pronunciades en la mortalitat per càncer entre els homes que viuen en àrees més riques. Aquestes millores no es troben entre les dones, a causa de l'augment de la mortalitat en aquest grup per càncer de pulmó.

Articles de referència:

Hannes Schwandt, Janet Currie, et al. (setembre de 2021) "Inequality in Mortality between Black and White Americans by Age, Place, and Cause, and in Comparison to Europe, 1990-2018". PNAS, DOI 10.3386 / w29203

Libertad González, Ana Rodríguez González (abril de 2021). "Inequality in Mortality in Spain". Fiscal Studies, https://doi.org/10.1111/1475-5890.12262

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

Libertad González

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació