Vés enrere Com els canvis en la política comptable durant la crisi de la Covid-19 van afectar les finances públiques i la informació financera?

Com els canvis en la política comptable durant la crisi de la Covid-19 van afectar les finances públiques i la informació financera?

Un estudi centrat en Itàlia conclou que les empreses que retarden la presentació dels estats financers durant una crisi accedeixen a més préstecs garantits i redueixen la qualitat dels seus estats financers. El treball, que compta amb la participació de Mircea Epure, professor del Departament d'Economia i Empresa de la UPF, va guanyar un premi durant el congrés Financial Markets and Corporate Governance.

07.07.2023

Imatge inicial

L'estudi titulat "Changes to Accounting Policies, Financial Reporting Quality and Guaranteed Loans during the Covid-19 Crisis" va guanyar el best paper award (en la categoria d'Informació Comptable) dins el congrés Financial Markets and Corporate Governance, organitzat el passat mes d'abril del 2023 per Deakin Business School, la prestigiosa escola de negocis australiana.

El treball, que contribueix a comprendre el paper de les polítiques comptables en temps de crisi i les seves conseqüències econòmiques, està escrit en col·laboració per Mircea Epure, professor agregat Serra Húnter del Departament d'Economia i Empresa de la UPF i professor afiliat de la BSE i també vinculat a la UPF-BSM, juntament amb Bruno Buchetti i Amedeo Pugliese, de la Universitat de Pàdua (Itàlia).

El treball contribueix a comprendre el paper de les polítiques comptables en temps de crisi i les seves conseqüències econòmiques

La importància dels canvis de política comptable en una crisi

L'estudi, que forma part del projecte “A Comparative Analysis of the Effectiveness of COVID-19 Policies (COMPVID)”, finançat per la Fundació ”la Caixa” (del qual Mircea Epure és investigador principal), parteix de la constatació que els canvis a les polítiques comptables introduïts pels governs per pal·liar els efectes de les crisis són cada cop més freqüents. Especialment durant la crisi de la Covid-19, que no es va derivar de fonaments econòmics defectuosos, els governs van alterar la regulació comptable assumint que aquests canvis són neutrals en termes de costos.

Tot i això, l'estudi mostra que els canvis a la política comptable poden afectar l'assignació de recursos i generar costos per a les finances públiques, així com disminuir la transparència de les empreses.

Qualitat de la informació i mecanismes d'ajuda durant la crisi de la covid-19: el cas d'Itàlia

L'esdeveniment clau analitzat al document és la sobtada decisió del govern italià d'ampliar en seixanta dies el termini de presentació dels estats financers del 2019 a l'inici de la crisi de la Covid-19.

A més dels canvis en la regulació comptable, el govern va proporcionar a les empreses múltiples modalitats de mecanismes d'alleujament, com un ampli accés a préstecs garantits (que no requerien la presentació d'informació financera) i ajuts a l'ocupació i als ingressos o al lloguer (que requerien la presentació de dades comptables).

Les hipòtesis del treball són que, a diferència dels períodes sense crisi, les empreses van endarrerir la presentació de la informació financera per dos motius: d’una banda, per incrementar la seva subjectivitat en una manera útil per obtenir mecanismes d'alleujament l'accés dels quals es basava en la informació comptable; i de l'altra, perquè els costos de presentar més tard els estats financers es compensen amb la disponibilitat de préstecs garantits.

Una mostra de més de 600.000 pimes, amb uns resultats sorprenents

L'anàlisi empírica es realitza sobre una mostra altament representativa de 601.993 pimes italianes de capital privat que presenten els seus estats financers del 2019 (econòmicament no afectats per la pandèmia) durant el 2020, tant abans com després del canvi normatiu induït per la Covid-19.

“El nostre principal resultat és que les empreses que retarden la presentació dels seus estats financers accedeixen a més préstecs garantits i redueixen la qualitat dels estats financers”, afirmen els autors. Segons la seva anàlisi, aquestes empreses disminueixen la qualitat de la informació comptable especialment en els sectors que depenen més de mecanismes d'ajuda, com els préstecs garantits i els ajuts a ocupació similars als ERTE a Espanya.

Les empreses amb menys costos laborals i de lloguer abans de la crisi van reduir la qualitat dels seus estats financers en un intent possiblement deliberat de rebre més ajuts financers

"Curiosament, les empreses augmenten la subjectivitat comptable especialment quan la seva estructura de costos anterior a la Covid-19 no era compatible amb la recepció d'ajudes públiques", afirmen els autors. En conseqüència, segons ells, les empreses amb menys costos laborals i de lloguer abans de la crisi van reduir la qualitat dels seus estats financers en un intent possiblement deliberat de rebre més ajuts financers. "En general, la subjectivitat informativa dels declarants tardans es manifesta mitjançant canvis en els ingressos i les despeses, la reducció de les despeses d'amortització i l'augment de la capitalització d'intangibles", apunten.

El treball de Buchetti, Epure i Pugliese té implicacions per al disseny d'intervencions polítiques i la conveniència de canvis en la regulació comptable durant una crisi. Demostra que permetre que les empreses retardin la presentació de la informació financera durant una crisi genera costos directes i indirectes, que solen ser ignorats pels responsables polítics.

Això és particularment cert quan els canvis en les normes comptables vénen acompanyats per generosos mecanismes d'alleujament, que poden tenir efectes micro a nivell d'empresa que s'agreguen a costos monetaris substancials (la gran quantitat de mecanismes d'alleujament).

Finalment, els autors deixen constància que canviar la regulació comptable durant una crisi genera efectes macroeconòmics no monetaris, com ara una menor transparència empresarial, amb possibles externalitats negatives per a les transaccions de mercat.

Treball de referència: Buchetti, B., Epure, M.  i Pugliese, A. (2023) “Changes to Accounting Policies, Financial Reporting Quality and Guaranteed Loans during the Covid-19 Crisis”, disponible a SSRN.

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4489498

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

10. reducció de les desigualtats
Els ODS a la UPF

Contact