Vés enrere La UPF obté resultats destacats en els rànquings de la Fundación CyD i del diari "El Mundo"

La UPF obté resultats destacats en els rànquings de la Fundación CyD i del diari "El Mundo"

En aquestes dues classificacions publicades el 9 de maig, la Universitat, d’una banda, apareix com la tercera de l’estat amb major rendiment, i de l’altra, situa deu dels seus graus entre els millors d’Espanya.

09.05.2018

 

La UPF està considerada la tercera universitat de l’Estat amb un rendiment més elevat, segons el Rànquing CyD 2018, fet per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD).

El rànquing, que arriba a la cinquena edició, ha analitzat 73 universitats d’Espanya (50 públiques i 23 de privades), que representen el 87% del total de 82 universitats espanyoles que imparteixen estudis de grau. Inclou 2.235 titulacions, pertanyents a 22 àmbits de coneixement diferents.

La llista s'ha basat en un total de 34 indicadors, repartits en cinc categories: Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Transferència de coneixement, Orientació internacional i Contribució al desenvolupament regional.

La UPF obté un rendiment alt en 23 indicadors (sobre un total de 34, un 67,6%) i queda per darrere la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Navarra, que obtenen rendiment alt en 24 indicadors. Les tres institucions estaven empatades en l’edició 2017 en la primera posició.

Els resultats de rendiment no són absoluts, sinó relatius, ja que s'estableixen en comparació amb les dades del conjunt d'universitats participants i estan ponderades segons la mida de les institucions.

Àmbits i dimensions en què destaca la Universitat

Per àmbits de coneixement, la UPF destaca en Ciències Polítiques, en què es troba en el grup capdavanter, juntament amb les universitats Autònoma i Carlos III de Madrid, Ramon Lllull i Salamanca; Sociologia, juntament amb la Carlos III, Pontificia Comillas, Rey Juan Carlos i Saragossa) i Medicina (amb l’Autònoma de Madrid, Barcelona, Navarra i Salamanca).

Entre les cinc dimensions del rànquing, la Universitat despunta en Ensenyament i Aprenentatge (juntament amb la Catòlica de València San Vicente Mártir, Deusto, Girona, Navarra i San Pablo-CEU), Recerca (amb Cantàbria, Girona, Jaume I, Navarra i Rovira i Virgili) i Orientació professional (amb l’Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, Carlos III de Madrid i Deusto.

El rànquing de la Fundación CyD, que utilitza la filosofia de l'U-Multirank de la Comissió Europea, fet a partir d'indicadors relatius, vol ser una eina interactiva i comparativa en què sigui l'usuari qui busqui i seleccioni les universitats en base a categories que ell consideri importants.

Està pensat per aportar informació i criteris de decisió tant a futurs estudiants, responsables universitaris, docents, investigadors, administracions públiques, empreses i altres agents socials que vulguin establir vincles amb una universitat. Les dades incloses en l’anàlisi provenen de diverses fonts, amb l’objectiu de facilitar una informació àmplia i completa: dades facilitades directament per les pròpies institucions, dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, dades bibliomètriques i també de patents.

La Pompeu Fabra situa deu graus entre els millors d’Espanya, segons El Mundo

Un altre classificació publicada el 9 de maig, la 18a. edició del rànquing “50 carreras” del diari El Mundo, recull les 50 titulacions de grau (tant de centres públics com privats) més demanades pels estudiants el passat mes de juny i destaca les cinc millors universitats de l’Estat on cursar-les.

La UPF manté el desè lloc global en la llista i el novè entre les universitats públiques, i situa deu titulacions (una més que l'any passat) dins les cinc primeres posicions entre els diversos graus analitzats.

Trobem dues titulacions, Economia Relacions Laborals, en primera posició, que ja ocupaven en l'anterior edició (Relacions Laborals encapçala la llista des de l'any 2009, de manera consecutiva). El grau en Finances i Comptabilitat (equivalent a Ciències Empresarials-Management) ocupa la segona posició, igual que l’any passat; tres graus es troben en tercer lloc: Administració i Direcció d’Empreses, que baixa una posició; i Ciències Polítiques i de l’Administració i Dret, que es mantenen.

Dos graus més ocupen la quarta posició: Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques (igual que l’any passat), mentre que dues titulacions que en l'edició anterior no apareixien en el rànquing, enguany s’incorporen al cinquè lloc: Traducció i Interpretació i Periodisme.

Els resultats del rànquing constaten que un any més les institucions de Madrid i Barcelona ocupen els primers llocs. A més, dins les deu primeres posicions, vuit són publiques i dues privades (Politècnica de València i Navarra). La classificació és fruit de l’anàlisi de 25 criteris de selecció, repartits en tres apartats: qüestionari enviat a uns 2.000 professors de tot Espanya (40% de ponderació), dades de la pròpia universitat (50% de la valoració final) i altres estudis externs (10% de la valoració final).

> Pàgines del rànquing en què apareix la UPF (document pdf, 10 pàgs.)

> Rànquing "50 carreras" complet (document en pdf, 25 pàgs.)

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact