Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

El professor Patrick Bolton, de la Columbia Business School, va impartir el Departmental Seminar de febrer

El professor Patrick Bolton, de la Columbia Business School, va impartir el Departmental Seminar de febrer

El professor Bolton va presentar la seva recerca sobre la teoria del tradeoff, la folgança financera, l'emissió de costos de capital i els mercats incomplets.

18.03.2020

 

El professor Bolton presenta la recerca titulada 'Leverage Dynamics and Financial Flexibility'

El 26 de febrer del 2020,  Patrick Bolton va impartir l'últim seminari del cicle Departmental Seminar series, del Departament d'Economia i Empresa de la UPF. En aquesta sessió, el professor Bolton va presentar la recerca titulada "Leverage Dynamics and Financial Flexibility" ('Dinàmiques de palanquejament i flexibilitat financera') a una audiència del voltant de 40 persones, entre estudiants i professors.

Bolton és professor d'Empresa a la Columbia Business School, a Nova York. La seva recera i àress d'interès comprenen la teoria del contracte i temes de contractació en finances corporatves i organització industrial. El tema centra del seu treball és l'assignació de drets de control i decisió de les parts contractants quan els contractes a llarg termini són incomplerts.

Aquestes àrees s'examinen amb detall en un dels darrers working papers del professor Bolton, el qual va fer servir de base per a la seva conferència. En aquest estudi, ell i el seu equip desenvolpen un model d'estructura de capital dinàmic sense compromís, però amb mercats incomplets i emissions de capital costoses. L'anàlisi va determinar que les decisions de l'estructura de capital dinàmic d'una empresa n'afecten el valor, malgrat la falta de qualsevol compromís.

Paradoxalment, és l’elevat cost de l’emissió d’accions el que fa que les empreses mantinguin uns avantatges baixos, en contraposició a les prediccions de les teories del tradeoff estàtiques. El model del professor Bolton genera nivells i dinàmiques de palanquejament coherents amb l’evidència empírica. És important destacar que els resultats són coherents amb moltes de les evidències de les dinàmiques de palanquejament, malgrat que l’estudi no va assumir cap cost d’ajustament del deute.

La interpretació preferida de la literatura existent és que les dinàmiques de palanquejament són un reflex de l'existència de costos de deute ajustats. Però, a la pràctica, quina és la mida del cost d'ajustament de retirar una línia de crèdit o de retirar deute? És probable que aquest cost sigui massa petit per explicar les dinàmiques de palanquejament existents. Més aviat, la recerca apunta en una direcció diferent: els costos d'emissió de capital, que creen una demanda per la flexibilitat i que donen lloc a dinàmiques de palanquejament similars en aquelles observades a les dades.

La recerca va tocar moltes àrees diferents, inclosa la teoria del trade-off, el desfasament financer, l’emissió d’accions costoses, els mercats incomplets,l’impagament de costos, la gestió de liquiditat i risc, la cerca de risc i la teoria de la inversió.

Llegeix més de la recerca del professor Bolton a la seva pàgina web personal.

Prof. Bolton presents research titled 'Leverage Dynamics and Financial Flexibility'

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: