Per tal de poder accedir a la resolució de la segona fase del procés d'admissió haureu de seleccionar el vostre document d'identitat i introduir la data de naixement com a contrasenya tal i com segueix:  DDMMAAAA
Del 21 al 22 de juliol els estudiants admesos han de fer el pagament de la reserva de plaça segons indica la convocatòria.

Procés de matrícula: Per realitzar la formalització de la matrícula, la secretaria es posarà en contacte amb els candidats admesos.