Miralles, Joan

Despatx: 20.1E48
PhD UAB

+34 93 542 2404
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona


Assistant: Carolina Fernandez
Curriculum vitae:
CV

Villanova, Ramon, Paradís, JaumeViader, Pelegrí, and Miralles, Joan. Price increase and stability with new entries in Cournot markets, Keio Economic Studies, 48, 1-28, 2012

Viader, Pelegrí, Paradís, Jaume, Miralles, Joan and Bibiloni, Lluís. Els sistemes de representació dels nombres reals (I), Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 16, 2, pp. 91-120, 2001