Meza Cuadra, Claudia

Departament d'Economia i Empresa

[email protected]


Advisor: Prof. Marta Reynal Querol