Per resolució de la rectora de 29 d'abril del 2024 es convoquen les eleccions a degà o degana de la Facultat d'Economia i Empresa.


Resolució de 29 d'abril del 2024 (convocatòria)
Imprès de presentació de candidatures

Les candidatures s'hauran de presentar en model formalitzat, degudament registrades, adreçades a la Junta Electoral de la Universitat Pompeu Fabra (Carrer de la Mercè, 10-12, 08002 de Barcelona).

Calendari


Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra

Reglament de la Facultat d'Economia i Empresa