Benvolguts/des,

Avui dia 2 d’octubre he convocat, per indicació del Secretari General de la UPF, les eleccions a delegats/delegades per al curs 2023-24 a la Facultat d'Economia i Empresa. 

Com sabeu, els delegats i les delegades són portaveus o representants dels grups o cursos dels estudis i són el vostre principal canal per a transmetre suggeriments, fer propostes de millora o resoldre les incidències que es puguin anar succeint al llarg del curs, ja que tenen relació directe amb el deganat dels estudis i s’hi reuneixen periòdicament. Per tant, és necessari que cada grup o curs tingui representants.

És per això que us animo a presentar la vostra candidatura fins al dia 10 d’octubre.

Tothom qui vulgui ser delegat/delegada aquest curs heu de presentar les vostres candidatures segons el model establert al registre de la Universitat fins al dia 10 d'octubre

La candidatura s'ha de presentar al Registre General de la Universitat:

Consulta les seus i els horaris del Registre.

No se celebraran votacions en aquells casos en els quals el nombre de candidatures sigui igual o inferior al nombre de llocs a cobrir. En aquest cas, les candidatures presentades seran proclamades directament candidatures electes (Article 6.6. apartat 4 de la Normativa dels delegats/delegades d'estudiants).

És a dir, només es faran eleccions en els grups/cursos on s'hagin presentat 3 candidatures o més.

Per aquests casos, les eleccions es faran mitjançant vot electrònic del 25 d'octubre (a partir de les 10.00 hores) fins al dia 30 d'octubre (fins les 17.00 hores).

Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària.

DATES A TENIR PRESENTS:

Últim dia de reclamació al cens (a la Secretaria de la Facultat despatx 40.165): 5 octubre 2023

Últim dia presentació de candidatures (presentar-lo a registre de la Universitat): 10 octubre 2023

Votacions electròniques: del 25 d'octubre (a partir de les 10.00 hores) fins al dia 30 d'octubre (fins les 17.00 hores).

 

Walter García.Fontes

Degà

Facultat d'Economia i Empresa

Universitat Pompeu Fabra

Documentació del procés electoral