D'acord amb el pla d'estudis del Doble Grau, a 5è curs s'ha de cursar una optativa del grau en Dret (4 o 5 ECTS). Per tal d'equilibrar la càrrega lectiva, està previst i recomanat que es cursi l'optativa al 1r trimestre de 5è, tot i així, teniu disponibles per matrícula les optatives dels tres trimestres. 

En aquest document trobareu el descriptor de les optatives ofertades per al curs 2022-23, i els grups de matrícula que es corresponen amb el Doble Grau, i segons el trimestre en què s'oferta l'assignatura (en cas que l'assignatura disposi de més d'un grup).